Hyppää sisältöön

Välimiesoikeus määritteli osakkeen hinnan – GoGolf omistaa Kurk Golfin pian kokonaan

Kurk Golfin Lake-kentän viides reikä on hieno, lyhyt par 3. KUVA: LASSI PEKKA TILANDER

GoGolf saa haltuunsa koko Kurk Golfin osakekannan. Välimiesoikeus määritteli Kurk Golfin yhden osakkeen lunastushinnaksi yhden euron.

Kirkkonummella sijaitsevan Oy Kurk Golf Ab:n koko osakekanta siirtyy GoGolf Finland Oy:n omistukseen. GoGolf Oy:n tytäryhtiö lunastaa vähemmistöosakkaiden osakkeet välimiesmenettelyn jälkeen.

GoGolf haki lunastusmenettelyä viime keväänä, kun sen omistuksen osuus ylitti 90 prosenttia Kurk Golfin osakekannasta. Osakeyhtiölain mukaan lunastusmenettelyä voivat vaatia sekä pääomistaja että vähemmistöomistajat sen jälkeen, kun 90 prosentin omistusosuus ylittyy.

Koska vähemmistöomistajat eivät kiistäneet lunastusoikeutta, välimiesmenettelyssä kyse oli ainoastaan osakkeen käyvästä hinnasta. GoGolfin näkemys hinnasta oli yksi euro, johon välimies Tero Artimo tuomiossaan myös päätyi.

”Olemme tyytyväisiä välimiehen ratkaisuun. Asian käsittely oli avointa, suoraviivaista ja perustui faktoihin”, GoGolf Oy:n hallituksen jäsen Hans Weckman sanoo.

“Kiitämme vähemmistöosakkaita yhteistyöstä, mutta tämä vaihe Kurk Golfin historiassa sulkeutuu. Menemme eteenpäin.”

Uskottu mies vaati 4 000 euroa osakkeelta

Vähemmistöosakkaita edustaa välimiesoikeudessa uskottu mies, jonka vaatimus lunastushinnaksi yhdeltä osakkeelta oli 4 000 euroa. Vaatimus perustui Kurk Golfin substanssiarvoon. Yrityksen substanssiarvo tarkoittaa nettoarvoa, joka saadaan vähentämällä yrityksen varoista sen velat.

Välimiesoikeus asettui päätöksessään kuitenkin määrittämään lunastushinnan Kurk Golfin markkina-arvon mukaan.

”Koska kyseessä on liiketoimintaansa jatkava yhtiö, jonka toimintaa ei olla lopettamassa, substanssiarvostus ei välimiesoikeuden käsityksen mukaan tule kysymykseen sen enempää vertailuarvona kuin vähimmäishintanakaan”, välimiesoikeus perusteli päätöstään.

”Välimiehen antama välitystuomio on laadukas ja seikkakohtaisesti perusteltu. Se vastaa lunastushinnan määrän arvioinnin mukaan niitä argumentteja, joita GoGolf esitti.”

– Asianajaja Timo Ylikantola

Markkina-arvo on yleinen tapa määrittää yhtiön arvo silloin, kun yhtiön osakkeilla on käyty paljon kauppaa.

”Välimiesoikeus katsoo, että kaupankäynti kohdeyhtiön osakkeilla on ennen välimiesmenettelyn vireilletuloa ollut sellaista, että markkinahinnan voidaan katsoa niiden perusteella muodostuneen yhdeksi euroksi osakkeelta. Toteutuneita kauppoja on riittävä määrä, ja ne on tehty ajallisesti riittävän lähellä välimiesmenettelyn vireilletuloa”, välimiesoikeuden kirjallisessa päätöksessä luki.

Ostotarjous osakkeista tehtiin 2017

Golf Holdings Finland Oy, joka myöhemmin tuli osaksi GoGolf-konsernia, esitti vuonna 2017 ostotarjouksen Kurk Golfin osakkeenomistajille yhtiön osakkeista.

Ostotarjouksessa kauppahintana oli yksi euro, minkä lisäksi myyjät sitoutuvat maksamaan pelikausimaksun joko kahdeksi tai viideksi vuodeksi eteenpäin tai maksamaan ostajalle kertaluontoisen maksun, joka oli 1 200 euroa tai 3 600 euroa osakkeelta osakesarjasta riippuen.

”Kertaluontoisella maksulla haluttiin ottaa huomioon järjestelyyn liittyvät rahoitusriskit, kun suurin osa vastikepohjasta poistuu kauppojen myötä. Jos kaikki maksajat olisivat kadonneet, eivätkä ihmiset olisi jatkaneet pelaamista Kurk Golfissa, järjestelyyn ei olisi voitu ryhtyä”, Weckman perustelee kertamaksua.

Noin 70 prosenttia osakkeenomistajista päätyi myymään osakkeensa, minkä jälkeen GoGolf hankki viime kevääseen saakka osakkeita pienosakkailta hintaan euron per osake. Omistuksessa 90 prosentin raja ylittyi viime maaliskuussa, minkä jälkeen GoGolf käynnisti lunastusprosessin.

”Korona-aika on hämärtänyt silmät siitä tosiasiasta, että golfosakkeiden omistajakunta edelleen ikääntyy, eikä osakkeilla ole noin vain ottajia.”

– GoGolfin hallituksen jäsen Hans Weckman

Välimiesmenettelyssä vähemmistöosakkaita edusti uskottuna miehenä Helsingin yliopiston professori Jukka Mähönen.

GoGolfin edustaja oli asianajaja Timo Ylikantola Asianajotoimisto Ratiolex Oy:stä. Hän on tyytyväinen välimiesoikeuden päätökseen.

”Välimiehen antama välitystuomio on laadukas ja seikkakohtaisesti perusteltu. Se vastaa lunastushinnan määrän arvioinnin mukaan niitä argumentteja, joita GoGolf esitti”, Ylikantola toteaa.

GoGolf kartoittaa uusia kenttiä

GoGolf omistaa Peuramaa Golfista noin 38 prosenttia ja Vuosaari Golfista 48 prosenttia. Hans Weckmanin mukaan molemmissa yhtiöissä omistusta kasvatetaan mielellään 50 prosenttiin.

“Sen yli meillä ei ole tarvetta mennä”, Weckman näkee.

GoGolf on kertonut kartoittavansa uusia golfkenttiä joko ostettavaksi tai operoitavaksi.

”Yleisellä tasolla pitää pohtia millainen golfosakkeen tulevaisuus oikeasti on. Korona-aika on hämärtänyt silmät siitä tosiasiasta, että golfosakkeiden omistajakunta edelleen ikääntyy, eikä osakkeilla ole noin vain ottajia”, hän muistuttaa.

Kurkin, Peuramaan ja Vuosaaren lisäksi GoGolf operoi Vihdissä toimivaa Hills by GoGolfia, jossa on kaksi 18-reikäistä kenttää. Lisäksi GoGolfin kenttiä ovat Hirvensalon Golf Turussa ja Helsingin edustalla sijaitseva Isosaari Golf. GoGolf tarjoaa kentille muun muassa erilaisia pelioikeuspaketteja.

”Pelaajat haluavat vaihtoehtoja, ja GoGolf on tuonut Suomeen uudenmalliset mahdollisuudet pelata golfia usealla eri kentällä. Tämä kehitys tulee jatkumaan”, Weckman sanoo.

Etsi luettavaa