Hyppää sisältöön

GoGolfin tietosuojaperiaatteet

GoGolfin tietosuojatoiminnan tarkoituksena on käsitellä asiakkaiden henkilötietoja
vastuullisesti asiakkaiden yksityisyyttä ja tiedollista itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. GoGolf noudattaa henkilötietojen käsittelyssä hyvää tietojenkäsittelytapaa, lakeja ja viranomaisten ohjeistuksia.

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 § 
6.12.2012

1. Rekisterinpitäjä

GoGolf Oy 
Piispanportti 11, 02240 Espoo

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Pasi Rantamäki
Piispanportti 11, 02240 Espoo
02000-4653

3. Rekisterin nimi

GoGolfin Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

• Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.  
• Operatiivinen asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen.  
• Asiakassuhteen analysointi ja ryhmittely, kokonaisasiakkuuden hallinta ja kehittäminen, viestinnän ja markkinoinnin kohdentaminen sekä kampanja– ja kontaktihistorian hallinta.  
• GoGolfin toiminnan sekä palveluiden ja tuotteiden toteuttaminen, analysointi, raportointi ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.  
• GoGolfin vastuullisuuden toteuttaminen suhteessa asiakkaisiin sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
• Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen sekä tietoturvallisuuden varmistaminen. 

5. Rekisterin tietosisältö  

• Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, 
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, 
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, 
• nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
• mahdolliset luvat ja suostumukset,
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet  

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään GoGolfin mobiiliapplikaation ja muihin GoGolfin kanaviin rekisteröitymisen yhteydessä, tuotteiden ja palveluiden käytön yhteydessä, internetpalveluissa, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan asiakkaalta.  Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy sen lisäksi GoGolfin internet- ja muiden palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään myös Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Tietoja luovutetaan viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten väärinkäytösten ehkäisemisessäja selvittämisessä. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti lisäksi: 

• suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Evästeiden käyttö 

GoGolf käyttää kanavillaan evästeitä internet- ja muiden palveluiden toteuttamiseksi sekä parantamaan palveluiden käyttöä. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi, esimerkiksi GoGolfin palveluiden käytettävyyden ja käytön analysoimiseksi, seurantaan ja kehittämiseksi. Evästeiden perusteella voidaan selvittää ja kehittää:
käyttäjiä kiinnostavat tietosisältöä, verkkopalveluiden käyttämistä sekä viestinnän ja markkinoinnin kohdentamista.
Asiakas voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.

9. Rekisterin suojaus 

Henkilötietoja ei säilytetä manuaalisina aineistoina. Sähköisesti tallennettua henkilötietoja käsittelevät vain GoGolfin erikseen määrittelemät henkilöt sekä GoGolfin toimeksiannosta palveluita ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Tarkastusoikeus-, kielto- ja oikaisuoikeus

Asiakkailla on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja GoGolf Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu.

Tarkastus-, kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröidyn tulee olla kirjallisesti yhteydessä kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Asiakas voi päivittää omia perustietojaan myös GoGolfin internetpalvelussa ja antaa suostumuksia tai kieltää GoGolfia käsittelemästä itseään tallennettuja tietoja suoramarkkinointiin.

Etsi luettavaa