Hyppää sisältöön

GoGolf Oy:n mediakanavien käyttöehdot

PALVELUNTARJOAJA

GoGolf Oy (2375690-0)
Piispanportti 11,
02240 Espoo
Puh. +358 445 719267
 

Lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti.

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) koskevat GoGolf Oy:n mediakanavia, mukaan lukien internetsivusto osoitteessa www.gogolf.fi, sekä muita GoGolf Oy:n sähköisiä palveluja, kuten GoGolf -applikaatiota ja Facebook- ja Twitter-sivuja, (jäljempänä ”Palvelu” tai ”Palvelut”) riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palveluita käytetään.

Käyttämällä Palveluita käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä Ehtoja. Palvelut saattavat sisältää myös kanava- tai toimintokohtaisia erityisehtoja, joita sovelletaan Käyttäjän toimintoihin näiden Ehtojen lisäksi, mikäli Käyttäjä käyttää kyseisiä palveluja tai toimintoja. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Ehtoja, Käyttäjän ei tule käyttää Palveluita.  Lisäksi mikäli Palvelun käyttäjä on alaikäinen, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa tämän Palvelun käyttöön ja on tietoinen näiden yleisten käyttöehtojen, Palvelukohtaisten ehtojen sekä tietosuojalausekkeen sisällöstä.

Mikäli Ehdot katsottaisiin joiltakin osin pakottavan lainsäädännön vastaisiksi, sovelletaan tältä osin lähintä pakottavaa lainsäädäntöä, mutta muilta osin Ehtojen katsotaan säilyvän voimassa.

1 . Palveluiden käyttäminen

Palvelut ja niihin tuotettu sisältö (esim. kuvat, tekstit, grafiikat ja ohjelmistot) ovat GoGolf Oy:n  ja sen yhteistyökumppaneiden (jäljempänä yhdessä ”GoGolf”) omaisuutta eikä niitä saa osittainkaan ladata palvelimelle tai muulla tavoin jäljentää tai kopioida, eikä sellaisenaan tai muokattuna levittää, jakaa, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkaista ilman GoGolf Oy:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Poikkeuksena edellä todetusta Käyttäjä saa kuitenkin käyttää Palveluita ja niiden sisältämää aineistoa omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten, esim. katsella ja lukea Palveluita ja aineistoa sekä tulostaa niistä kopion tai ladata niistä kappaleen omalle päätelaitteelleen edellyttäen, että Käyttäjä ei poista tai muuta mitään tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita oikeuksia koskevia ilmoituksia. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston muokkaaminen tai käyttäminen mihinkään muuhun tarkoitukseen rikkoo GoGolfin immateriaalioikeuksia. Palvelut ja niiden sisältämä aineisto tarjotaan Käyttäjälle ainoastaan laillisiin tarkoituksiin. GoGolf myöntää Käyttäjälle oikeuden Palveluihin tai niiden sisältämään aineistoon ainoastaan edellä todetun rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman ja peruutettavissa olevan käyttöoikeuden. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on nimenomaisesti kielletty. Omistusoikeudet tai immateriaalioikeudet eivät siirry Käyttäjälle, vaan ne säilyvät GoGolfilla ja sen sopimuskumppaneilla.

2. Rekisteröitymistä edellyttävät toiminnot

Jotkin Palvelujen ominaisuuksista, toiminnoista tai osioista edellyttävät Käyttäjän rekisteröitymistä. Käyttäjän tulee tällöin antaa itsestään oikeat ja ajantasaiset tiedot. Vaihtoehtoisesti Käyttäjä voi rekisteröityä käyttämällä sosiaalisen median palvelun tunnuksiaan (esim. Facebook-tunnuksiaan), mikäli tämä on toiminnon yhteydessä ilmoitettu mahdolliseksi. Käyttäjä antaa tällöin GoGolf Oy:lle oikeuden käsitellä niitä tietoja, jotka Käyttäjästä on kyseisen sosiaalisen median palvelun välityksellä saatavilla. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan GoGolf Oy:lle tietojaan koskevista muutoksista. Mikäli rekisteröitymistä edellyttävät Palveluita ominaisuudet, toiminnot ja osiot ovat maksullisia, ilmoitetaan maksullisuudesta erikseen kyseisen ominaisuuden, toiminnon tai osion yhteydessä erikseen. Käyttäjä vastaa kuitenkin aina ilman eri ilmoitusta itse Palveluiden tai niiden sisältämien ominaisuuksien, toimintojen tai osioiden käyttämiseen liittyvistä tiedonsiirtokustannuksista.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjälle luodaan oma GoGolf-käyttäjätili, jonka käyttämiseksi Käyttäjän tulee valita itselleen salasana. Käyttäjä sitoutuu pitämään salasanan salassa ja olemaan luovuttamatta sitä kolmansien käyttöön. Käyttäjä on vastuussa kaikista toiminnoista, joita Käyttäjän tunnuksilla on tehty. Mikäli Käyttäjä epäilee salasanansa paljastuneen kolmansille henkilöille, Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa asiasta GoGolf Oy:lle.

GoGolf Oy pidättää oikeuden sulkea Käyttäjän GoGolf-käyttäjätili milloin tahansa harkintansa mukaan perustellusta syystä. Tili voidaan sulkea esimerkiksi väärinkäyttöepäilyyn liitetystä syystä taikka Käyttäjän voidaan passivisuudesta  päätellä lopettaneen GoGolf-käyttäjätilinsä käytön.

Näiden Ehtojen lisäksi rekisteröitymistä edellyttäviä ominaisuuksia, toimintoja tai osioita varten saattaa olla omia erityisehtoja, jotka Käyttäjän tulee hyväksyä kyseisiä ominaisuuksia, toimintoja tai osioita käyttääkseen. Mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai erityisehtoja, on GoGolf Oy:llä oikeus keskeyttää tai lakkauttaa käyttöoikeus kyseessä olevaan  GoGolf-käyttäjätiliin. GoGolf Oy pidättää lisäksi oikeuden lakkauttaa rekisteröitymistä edellyttävän ominaisuuden, toiminnon tai osion milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta Käyttäjälle.

3. Käyttäjän toimittama aineisto

Antaessaan Palveluiden välityksellä GoGolf Oy:lle henkilötietoja Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat ja ajantasaiset tiedot sekä ilmoittaa GoGolf Oy:lle tietojaan koskevista muutoksista.

Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä Palveluiden kautta mitään loukkaavia, uhkaavia, siveettömiä, halventavia tai lain tai hyvän tavan vastaisia tietoja tai sisältöjä. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät tiedot tai sisältö aiheuta häiriötä tai vahinkoa GoGolfille tai ulkopuolisille (esim. sisältämällä tietokoneviruksia tai ominaisuuksia, joiden tarkoituksena on tehdä toimintakyvyttömäksi tai muuten vahingoittaa ohjelmistoja, laitteita, tietoja tms.). GoGolf Oy pidättää oikeuden poistaa Palveluistaan mitä tahansa Käyttäjän antamia tietoja tai tuottamaa tai toimittamaa sisältöä oman yksinomaisen harkintansa mukaan.

Käyttäjän ei tule toimittaa tai välittää Palveluiden välityksellä mitään tietoa tai sisältöä, joka on luottamuksellista tai johon tai jonka käyttämiseen Käyttäjällä ei ole rajoituksetonta oikeutta, mukaan lukien oikeus välittää tieto tai sisältö GoGolfille julkaistavaksi tai välitettäväksi korvauksetta Palveluihin joko kokonaan tai osittain sekä oikeus luovuttaa jäljempänä mainitut sisältöön kohdistuvat oikeudet GoGolf Oy:lle. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän Palveluiden välityksellä antamia tietoja tai sisältöjä pidetä luottamuksellisina, ja ymmärtää, että GoGolf voi mm. hyödyntää Käyttäjän tuottamia ideoita omassa ja yhteistyökumppaneidensa liiketoiminnassa. GoGolf ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan saamaansa sisältöä ellei erillistä sopimusta ole kirjallisesti Käyttäjän ja GoGolfin välillä tehty.

GoGolf Oy:lle siirtyvät kaikki siirrettävissä olevat oikeudet, mukaan lukien omistus- ja tekijänoikeudet sekä edelleenluovutus- ja muunteluoikeudet, joita kohdistuu Käyttäjän Palveluiden välityksellä luomaan, julkaisemaan toimittamaan tai välittämään sisältöön (kuten valokuviin, videoihin, teksteihin, grafiikoihin ja muihin sisältöihin). GoGolfilla on siten mm. rajoittamaton oikeus käyttää osallistujan toimittamaa sisältöä omassa liiketoiminnassaan, kuten markkinoinnissaan ja viestinnässään, missä tahansa valitsemissaan medioissa sekä GoGolfin tuotteissa, palveluissa ja tuotepakkauksissa, ja antaa yhteistyökumppaneilleen edellä mainitun tarkoituksen edellyttämiä käyttöoikeuksia. Oikeuksien siirtämisestä ja sisällön hyödyntämisestä ei suoriteta korvausta sisällön luoneelle tai toimittaneelle Käyttäjälle tai muille sisältöön liittyville tahoille. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä mitään vaatimuksia, jotka perustuvat Käyttäjän Palveluiden välityksellä toimittamaan tai välittämään sisältöön.

GoGolf ei tarkasta Käyttäjän Palveluiden välityksellä toimittamaa tai välittämää sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Käyttäjä vastaa Palveluiden välityksellä toimittamastaan sisällöstä, kuten siitä, ettei sisältö loukkaa kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Käyttäjä vapauttaa GoGolfin  kaikesta vastuusta, joka liittyy kolmansien osapuolten esittämiin vaatimuksiin Käyttäjän toimittamaan sisältöön liittyen.

3. Henkilötiedot

Käyttäjä voi antaa Palveluiden välityksellä itsestään henkilötietoja GoGolf Oy:lle. Tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla. GoGolf Oy käsittelee Palveluiden välityksellä kerättyjä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan ja soveltuvan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä.

GoGolf Oy pyrkii kaikin tavoin kunnioittamaan asiakkaidensa luottamusta brändiinsä ja suhtautuu vakavasti käyttäjien yksityisyyden suojelemiseen. GoGolf Oy on sitoutunut huolehtimaan asiakkaiden ja erityisesti lasten henkilötietojen suojasta Palveluita käytettäessä.

GoGolf Oy antaa mielellään lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä. Tarkempia tietoja asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä löytyy rekisteriselosteesta.

4. Evästeet

GoGolf Oy voi käyttää Palveluissaan evästeitä tai muita vastaava tekniikoita Käyttäjän päätelaitteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi. Eväste on tavanomaisesti pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan Käyttäjän päätelaitteelle Palveluiden välityksellä, ja jonka avulla päätelaite voidaan tunnistaa. GoGolf Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden lähettämien evästeiden lisäksi Käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, asettamia evästeitä Käyttäjän vieraillessa Palveluissa.

Evästeet mahdollistavat Palveluiden Käyttäjämäärien seuraamisen ja muiden Palveluiden käyttöön liittyvien tietojen keräämisen ja analysoinnin.  GoGolf Oy pyrkii evästeitä hyödyntämällä parantamaan Palveluidensa käyttökokemusta.

GoGolf Oy voi hyödyntää evästeiden avulla saatuja tietoja tarjotakseen Käyttäjälle yksilöllisempää ja kohdennetumpaa sisältöä ja verkko- ja sovellusmainontaa.

Jotta GoGolf Oy tavoittaisi juuri ne Käyttäjät, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita GoGolfin tuotteista ja palveluista, voi GoGolf Oy voi hyödyntää evästeitä verkkomainonnan kohdentamiseen myös kolmansien osapuolten hallitsemilla tai ylläpitämillä sivustoilla, joilla Käyttäjä vierailee. Käyttäjälle voidaan tällöin näyttää GoGolfin mainontaa, mikäli Käyttäjän voidaan hänen aiemman selauskäyttäytymisensä perusteella olettaa olevan kiinnostunut siitä. Tällöin voidaan hyödyntää myös tietoja Käyttäjän selauskäyttäytymisestä Palveluiden ulkopuolisilla sivustoilla, joista tietoja voidaan saada esimerkiksi GoGolf Oy:n verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yhteistyökumppanien käyttämien evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä. Lisäksi GoGolf Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla voidaan kerätä tietoja verkkomainonnan tuloksellisuudesta, kuten tietoja siitä, mitä mainoksia Käyttäjän selaimelle on näytetty, kuinka montaa kertaa mainos on esitetty ja mitä toimintoja Käyttäjä on mainoksen esittämisen jälkeen tehnyt.

Käyttäjä voi omia selainasetuksiaan muuttamalla itse hallinnoida, missä laajuudessa evästeitä voidaan tallentaa Käyttäjän päätelaitteelle ja halutessaan jopa täysin estää evästeiden käytön. Evästeiden poistaminen tai niiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti Palveluiden tai niiden sisältämien toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen.
 

5. Paikkatiedot

Tiettyjen Palveluiden ominaisuuksien, toimintojen, etujen tai tarjousten hyödyntäminen saattaa edellyttää paikkatietojen käsittelyä. Hyödyntääkseen tällaisia toimintoja tai etuja ja tarjouksia Käyttäjän tulee tällöin hyväksyä, että GoGolf Oy voi käsitellä Käyttäjän paikkatietoja toimintojen tai etujen ja tarjousten tarjoamisen ja hyödyntämisen edellyttämässä laajuudessa. GoGolf Oy ei käsittele paikkatietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, joihin Käyttäjä on antanut suostumuksensa, minkä jälkeen paikkatiedot hävitetään. Paikkatietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

6. Linkit

Palvelut voivat sisältää ladattavaa aineistoa ja linkkejä ulkopuolisille sivustoille, jotka eivät ole GoGolfin hallinnassa. GoGolf ei ole vastuussa tällaisten ladattavien aineistojen tai ulkopuolisten sivustojen sisällöstä. Käyttäjä ymmärtää, että GoGolf ei voi taata eikä takaa tällaisten ladattavien aineistojen tai ulkopuolisten sivustojen tietoturvaa, kuten sitä, ettei Palveluissa ladattavissa olevissa missään tai mistä tahansa lähteestä peräisin olevissa tiedostoissa tai ohjelmistoissa ole viruksia, matoja, troijalaisia tai muuta koodia tai vikoja, jotka ovat vahingollisia tai tuhoavia. Linkkien sisällyttäminen Palveluissa ei tarkoita sitä, että GoGolf millään tavoin tukisi linkitettyjä sivustoja tai osoita muuta yhteyttä linkitetyn sivuston omistajan tai ylläpitäjän ja GoGolfin suhteesta.

7. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. GoGolf Oy voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palveluissa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa Palveluiden käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.    

Palveluiden sisältämät aineistot saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. GoGolf Oy:llä on milloin tahansa oikeus muuttaa Palveluita tai niiden sisältämiä aineistoja. Palvelut ja niiden sisältämät aineistot annetaan käyttöön ”sellaisina kuin ne ovat”, eikä niistä anneta minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria takuita.

GoGolf ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista tai erityisvahingoista, jotka aiheutuvat Palveluiden tai niiden sisältämän aineiston käytöstä tai käytön estymisestä, jonka syynä voi esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen olla suorituksen laiminlyönti, virhe, puute, keskeytys, vika, toiminta- ja siirtoviive, tietokonevirus tai linjavika, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen, laiminlyöntiin tai muuhun perusteeseen ja vaikka GoGolfille tai GoGolfin edustajalle olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Lisäksi GoGolf ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista tai erityisvahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän golfkentällä tai sen lähialueilla tapahtuneissa toimissa.

Tapauksesta huolimatta GoGolfin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.
 

8. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne GoGolfia vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta. käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Etsi luettavaa