Hyppää sisältöön

GoGolfin ja Golf Skyn konkurssi: Tiedote velkojille ja muille sidosryhmille

Tässä tiedote sisältää tärkeää tietoa velkojille ja muille sidosryhmille.

GoGolf Oyj, GoGolf Finland Oy ja Golf Sky Oy on asetettu konkurssiin 30.10.2023 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä yhtiöiden omien konkurssihakemuksien perusteella. Tarkoituksenmukaisuussyistä yhtiöille määrättiin sama pesänhoitaja. Pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Lassi Nyyssönen Asianajotoimisto Fenno Oy:stä.

Tähän tiedotteeseen olemme koonneet ohjeita asiakkaille, jotka ehtivät maksaa konkurssiin menneiden yhtiöiden tuotteista ja palveluista, mutta eivät ehtineet niitä saada tai käyttää.

Konkurssipesä tulee järjestämään myymälöissä konkurssiloppuunmyynnin. Valitettavasti konkurssitilanteen vuoksi ennen konkurssia ostettuja mahdollisia lahjakortteja ei voi käyttää enää omaisuuden ostamiseen.

Konkurssiin asettamisen yhteydessä yhtiöiden omaisuus siirtyi konkurssipesän haltuun. Tästä johtuen tuotteensa ennakkoon maksaneet asiakkaat eivät valitettavasti tule saamaan ostamiaan tuotteita. Mikäli asiakas on maksanut tuotteet luottokortilla, kannattaa olla yhteydessä oman kortin myöntäjään saadakseen ostoksen summan takaisin. Reklamaation tulee laittaa liitteeksi tuotteen tilausvahvistus.

Tuotteiden takuisiin liittyvissä asioissa kehotetaan ottamaan yhteyttä joko suoraan valmistajaan tai muihin liikkeisiin, jotka edustavat kyseistä merkkiä.

GoGolf Finland Oy:n kautta ostetut talven valmennukset, harjoitteluoikeudet ja TrackMan-vuorot eivät toteudu. Näiden suhteen pätee sama asia kuin Golf Skyn kautta ostettuihin tavaroihin. Luottokorttia käyttäneiden kannattaa tehdä reklamaatio tilausvahvistuksineen ja lähettää se omaan luottokorttiyhtiöön. Mikäli suorituksia ei saada luottokorttiyhtiöltä tai ostot on maksettu debit pankkikortilla, tulee henkilö saamatta jääneen summan osalta yhtiön velkojaksi konkurssiasiassa. Tällöin maksaneiden tahojen tulee valvoa saatavansa konkurssipesältä eli lähettää saatavastaan tieto konkurssipesälle osoitteeseen office@fennolaw.fi.

Ennen konkurssia kertyneet saatavat/vaateet ostoihin, jotka on tehty yhtiöltä ennen konkurssia, ovat konkurssissa niin sanottua valvottavaa velkaa, josta velkojat voivat saada suorituksia vain jako-osuuksien muodossa konkurssimenettelyn päättyessä. Lisäksi mahdollinen jako-osuus edellyttää velkojalta saatavan valvomista, eli niiden ilmoittamista perusteineen konkurssipesälle.

Velkojien valvonnat kirjataan jakoluetteloon. Myöhemmin käräjäoikeudessa vahvistettava jakoluettelo sisältää ne saatavat, joille konkurssipesää lopettaessa lasketaan jako-osuus. Konkurssipesään kertyvä varallisuus jaetaan yhtiön velkojille noudattaen lakia velkojien maksunsaantijärjestyksestä.

Täysimittainen konkurssimenettely kestää vähintään noin 1,5 vuotta. Koska menettelyyn liittyvä haltuunotto ja selvitystyö on vasta alussa, konkurssipesä ei pysty kommentoimaan menettelyn lopettamisaikataulua tai jako-osuuksien määriä edellä kerrottua tarkemmin.

Yhtiöön toimintaan liittyvän sidosryhmän suuren määrän vuoksi, konkurssihallinto ei välttämättä pysty vastaamaan jokaiseen asiasta soitettuun puheluun. Tämän vuoksi konkurssipesä pyytää, että yhteydenotot konkurssimenettelyyn liittyen osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen office@fennolaw.fi.

Pyydämme, että ilmoitus otsikoidaan valvonnaksi ja ilmoituksessa tulee olla:

  • Velkojan nimi ja yhteystiedot
  • Yhtiön nimi, jolta velka on
  • Velan kokonaispääoma euroina
  • Mikäli velkoja haluaa vaatia korkoa, tulee korko olla laskettuna euromääräisesti konkurssiin asettamispäivään saakka. (Ilmoituksesta tulee käydä ilmi koron määrä, peruste ja mille ajalle korko on laskettu.)
  • Saatavan peruste yksilöitynä, esim. laskukopio, kopio maksetusta ennakosta/euromääräinen vaatimus reklamointiin liittyen.
  • Tilinumero

    Yhtiöön toimintaan liittyvän sidosryhmän suuren määrän vuoksi, konkurssihallinto ei välttämättä pysty vastaamaan jokaiseen asiasta soitettuun puheluun. Tämän vuoksi konkurssipesä pyytää, että yhteydenotot konkurssimenettelyyn liittyen osoitetaan sähköpostitse osoitteeseen office@fennolaw.fi.Lisätietoja konkurssimenettelystä sekä saatavien valvonnasta konkurssissa saatte Asianajotoimisto Fennon Lakikoulusta.

    Pahoittelemme asiasta koituvaa vaivaa ja mielipahaa!

Helsingissä, 2. marraskuuta 2023

Lassi Nyyssönen asianajaja, YTM

Etsi luettavaa