Hyppää sisältöön

Suomi-golf peesaa Tanskaa – yli kahden hengen ryhmissä pelaaminen sallittu tietyin rajoituksin

Suomi-golfin uusissa ohjeistuksissa esitetään

Golfliiton uuden ohjeistuksen mukaan peliryhmien koko voi olla myös suurempi, mikäli se paikalliset olosuhteet huomioiden on mahdollista järjestää vastuullisesti.

Suomi-golfissa ollaan keventämässä koronaohjeistuksia. Merkittävin muutos on se, että jatkossa samaan talouteen kuuluvat tai muuten tiiviisti yhdessä olevat ihmiset voisivat pelata myös kolmen tai neljän hengen lähdöissä. Uudet täydennykset ohjeistukseen antavat kentille myös enemmän mahdollisuuksia kentillä tehdä omia ohjeistuksia.

Aiemmin tällä viikolla Tanskassa otettiin käyttöön vastaavansisältöinen ohjeistus. Tanskassa ollaan yleisesti höllentämässä koronaohjeistuksia. On arvioitu, että siellä koronaepidemia on viikosta kahteen Suomea edellä.

Golfliitto on suositellut, että maksimi ryhmäkoko kierroksella olisi kaksi henkilöä. Koronaohjeistuksissa edelleen suositellaan sitä, että golfia pelattaisiin pienemmissä ryhmissä, mutta uudet ohjeet jättävät enemmän tulkinnanvaraa kuin aiempi ohjeistus: ”Peliryhmien koko voi olla myös suurempi, mikäli se paikalliset olosuhteet huomioiden on mahdollista järjestää vastuullisesti.”

Toisaalta kenttien toivotaan noudattavan pelaajien toivetta sulkea lähtö esimerkiksi kahdelle henkilölle, jos pelaajat tällaisen toiveen esittävät.

Uudet koronaohjeistukset on lähetetty golfkentille Suomi-golfin keskeisten järjestöjen eli Suomen Golfiiton, FGMA:n, Suomen Golfkentät ry:n ja Suomen PGA:n nimissä.

”Havainnot eri puolilta Suomea avoinna olevilta golfkentiltä ja golfaajien toiminnasta ovat viime viikkojen aikana olleet positiivisia ja luottamusta herättäviä. Pelaajat ja golfkentät ovat toimineet vastuullisesti. Viranomaisten linjaukset ja ohjeistukset sekä golfin soveltava ohjeistus on sisäistetty hyvin”, ohjeistusmuutoksesta kertoneen sähköpostin saatekirjeessä todetaan.

”Nyt päivitetyissä suosituksissa korostuu enemmän paikallisten olosuhteiden tuntemus ja paikallinen päätöksenteko. Suositukset antavat golfyhteisöille mahdollisuuden päättää ja ottaa vastuuta viranomaisten ja golfin soveltavien linjausten ja ohjeiden toteuttamisesta. Toimimme edelleen ehdottoman vastuullisesti ja seuraamme ja noudatamme viranomaisten linjauksia, määräyksiä ja ohjeistuksia. Näin toivomme myös kaikkien golfyhteisöjen ja pelaajien tekevän”, kirjeessä lukee.

Järjestöt kuitenkin muistuttavat, että se tulee seuraamaan ohjeistuksen noudattamista sekä pelaamista ja toimintaa golfkentällä. 

”Mikäli havaitaan, että turvallisuus vaarantuu tai ohjeistusta ei noudateta, olemme valmiit ripeästi tarkastelemaan ohjeistusta uudelleen ja tarvittaessa palaamaan tiukempaan ohjeistukseen. Ohjeistusta voidaan joutua muuttamaan myös viranomaisohjeistuksen muuttuessa”, saate kirjeessä lukee.

Toinen asia, missä suosituksia höllennettiin on lainakärryjen ja golfautojen käyttö. Jatkossa niitä voi tarjota lainalle tai vuokrata, mikäli kenttä sitoutuu desinfioimaan kärryt ja autot aina käytön jälkeen.

Toisaalta pelaajia ohjeistetaan jatkossa saapumaan kentälle juuri ennen lähtöaikaa ja poistutaan alueelta välittömästi pelin jälkeen.

Etsi luettavaa