Hyppää sisältöön

Ringside Golfin hallitus meni vaihtoon – golfkentän tulevaisuuden yllä paljon kysymysmerkkejä

Ringside Golfin kohtalo on auki

Espoo Ringside Golfin hallitus vaihtui kokonaan sunnuntaina pidetyssä yhtiökokouksessa. Uusi hallitus edustaa ryhmittymää, johon kuuluu myös tahoja, jotka haluaisivat myydä kentän maat asuinkäyttöön, kun Espoon pohjois- ja keskiosia koskeva yleiskaava saa lainvoiman.

KEHÄ III:N kupeessa sijaitsevan Espoo Ringside Golf Oy:n hallitus vaihtui kokonaisuudessaan yhtiön sunnuntaina pidetyssä kokouksessa. Uuden hallituksen muodostavat Ali Tikkala, Eino Savola, Kari Hartikainen ja Olli-Pekka Nissinen, joka valittiin yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi.

Espoon Niipperissä sijaitsevan golfkentän tulevaisuus on ollut spekulaation kohteena, sillä Espoon kaupunki on suunnitellut golfkentän alueelle uutta käyttöä. Kesäkuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi Espoon keski- ja pohjoisosia koskevan yleiskaavan, jossa noin puolet Espoo Ringside Golfin 60 hehtaarin maista on varattu asuinkäyttöön ja puolet maista virkistyskäyttöön.

Uusi hallitus edustaa kahtiajakautuneessa kenttäyhtiössä sitä ryhmittymää, johon kuuluu tahoja, jotka haluaisivat laittaa kentän lihoiksi ja myydä maat asuintonteiksi.

Yleiskaava ei ole kuitenkaan lainvoimainen, sillä ELY-keskus teki kaavasta kesällä kirjallisen oikaisukehotuksen ja palautti sen uudelleen valmisteluun. Suomen Luonnonsuojeluliitto ehti myös valittaa kaavasta hallinto-oikeuteen. Kestänee vielä pitkään, ennen kuin kaava tulee saamaan lainvoiman.

Kun yleiskaava sitten astuu valituskierrosten jälkeen voimaan, on maanomistajan eli Espoo Ringside Golf Oy:n käsissä, haluaako se hakea sen pohjalta asemakaavaratkaisua, jossa alueen voisi muuttaa osittain asumiskäyttöön.

Tällöin puhutaan suurista summista, sillä joidenkin arvioiden mukaan asuinkäytössä golfkentän maiden arvo voisi nousta kenttäyhtiölle jopa 20–30 miljoonaa euroa.

Spekulaatiot kaavasta ovat nostaneet golfkentän osakkeen arvoa. Kauppoja Espoo Ringside Golfin osakkeesta on tehty viime aikoina tiettävästi keskimäärin 2 000 euron hintaan. Hinta on jopa kolminkertaistunut siitä, kun Espoon kaupunki kertoi uudesta yleiskaavasta.

ESPOO RINGSIDE GOLF on ollut jo pitkään jakautuneena kahteen ryhmittymään. Toinen ryhmittymä haluaa jatkaa golftoimintaa pitkälti kuten ennenkin, toinen taas selvittää myös mahdollisuutta paketoida kenttä ja myydä maat asuinkäyttöön, jos kaava sen mahdollistaa.

Lisäksi kentältä löytyy myös paljon sellaisia osakkaita, joiden kanta ei ole selvillä. He eivät ole olleet mukana yhtiökokouksissa tai antaneet valtakirjaa jommankumman ryhmittymän käyttöön.

Aiemmin ne osakkeen omistajat, jotka ovat kannattaneet golftoiminnan jatkamista, ovat olleet yhtiökokouksessa niskan päällä ja voittaneet äänestyksen hallituksen kokoonpanosta.

Sunnuntaina valittu uusi hallitus edustaa ensimmäistä kertaa sellaisten osakkaiden ryhmittymää, joka haluaa kartoittaa eri vaihtoehtoja kentän kehittämiseksi, myös mahdollisuutta myydä golfkentän maat asuinkäyttöön. 

Osakkaiden vanhennettua tämän ryhmittymän puolelle on sittemmin asettunut sellaisiakin osakkeenomistajia, jotka ovat aiemmin olleet vahvasti golfkentän säilyttämisen kannalla.

Ennen kokousta ryhmittymät yrittivät löytää myös sellaista ratkaisua, jossa hallitukseen olisi valittu molempien edustajia. Tällaista kokoonpanoa ei kuitenkaan löytynyt johtuen syvästä juopasta tahojen välillä.

Sunnuntain yhtiökokouksessa äänestettiin ensin siitä, kuinka monta edustajaa hallitukseen valitaan. Tämä äänestys päättyi avarasti kentän tulevaisuutta katsovien ehdotukseen eli hallituksessa olisi jatkossa seitsemän jäsenen sijaan vain neljä jäsentä.

Seuraavaksi äänestettiin kahden eri kokoonpanon puolesta. Nelikko Nissinen, Hartikainen, Savola ja Tikkala sai 312 ääntä. Toista puolta edustivat Joni Alasaari, Mika Rytkönen, Saara Vahvaselkä ja Jyrki Tiilikainen. He saivat 273 osakkeen tuen taakseen.

HALLITUKSEN UUSI puheenjohtaja Olli-Pekka Nissinen kertoo, että isolla osalla osakkeenomistajista on ollut huoli siitä, ettei kaikkien osakkaiden etua olla otettu aiemmin riittävästi huomioon.

”Espoo Ringside Golfissa on merkittävä määrä osakkaita, jotka eivät pelaa osakkeillaan. Tällaisten osakkaiden edut ja heidän tietämyksensä yhtiön toiminnasta pitää olla parempi”, Nissinen näkee.

”Hallituksen tehtävänä on ottaa koko osakaskunnan toiveet huomioon”, hän muistuttaa.

Nissinen korostaa sitä, ettei uusi hallitus ryhdy ajamaan maiden muuttamista asuinkäyttöön kuin käärmettä pyssyyn. Sen sijaan hän kokee johtamansa hallituksen päätehtäväksi kartoittaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja tilanteessa, jossa alueelle valmistellaan uutta kaavaa.

”Tärkeintä on se, että kaikki tulevat vaihtoehdot pitää nähdä mahdollisuuksina. Mitä enemmän yhtiöllä on vaihtoehtoja, sitä parempi se on kaikille osakkaille”, Nissinen sanoo.

Käytännössä vaihtoehtoja on kolme: jatkaa golftoimintaa nykyisellään, muuttaa alue osittain asuinkäyttöön ja jatkaa golftoimintaa pienimuotoisemmin tai  kolmantena vaihtoehtona lyödä kenttä lihoiksi. Viimeinen vaihtoehto voisi mahdollistaa sen, että kentän myymisellä saaduilla rahoilla voitasiin rakentaa uusi golfkenttä toisaalle.

”On tärkeää, että ’Rinkku’ voi hyvin ja on omillaan seisova yhtiö, joka voi sitten itsenäisesti päättää omasta jatkostaan”, Nissinen korostaa.

”Uusi kaava tulee joka tapauksessa ja tavoitteemme pitää olla se, että on mahdollisimman suotuisa yhtiölle, joka voisi ajallaan sitten valita oman toimintamallinsa.”

KENTÄN MUUTTAMINEN tonttimaaksi oli ensimmäisen kerran pöydällä 12 vuotta sitten, kun asuntosijoitusyhtiö Sato halusi ostaa kentän ja rakennuttaa maille asuntoja. Tuolloin kentän golfosakkeen hinta liikkui 7 000–8 000 eurossa ja Saton tarjous osaketta kohden oli jopa kolminkertainen markkinahintaan nähden. 

Saton ehtona kuitenkin oli, että kauppa toteutettaisiin vasta sen jälkeen, kun kentän maille saataisiin viranomaisilta lupa rakentaa. Kauppasumma oli myös sidottu rakennusoikeuden määrään.

Suuresta arvonoususta huolimatta osakkeenomistajat eivät tuolloin hyväksyneet tarjousta, koska siihen liittyi paljon kysymysmerkkejä. Tarjous olisi johtanut golfkentän myös eräänlaiseen välitilaan, jossa golftoiminnan olisi katsottu kärsivän epävarmoista tulevaisuuden näkymistä.

Reilussa kymmenessä vuodessa Espoo Ringside Golfin, kuten muidenkin golfkenttien osakkeen arvo on romahtanut, kun taas tonttimaan arvo Espoossa on noussut merkittävästi. Tosin kaavaan liittyvistä spekulaatioista johtuen Ringside Golfin osake on reilun parin vuoden ajan uinut kuitenkin vastavirtaan.

Nissisen mukaan on liian aikaista spekuloida sillä, mikä Ringside Golfin omistaman kymmenien hehtaarien maa-alueen arvo olisi tonttimaana.

”Järkevää ja realistista arviota en halua edes ajatella, kun kaavoitus on kesken”, sanoo Nissinen, joka omistaa yhden ERG:n osakkeen.

KAAVAPROSESSIT OVAT joka tapauksessa niin hitaita, että on selvää, että Ringside Golfissa tullaan pelaamaan vielä pitkään. 

Näin uskoo Nissinen ja tätä mieltä on myös Jyrki Tiilikainen, joka valittiin osakeyhtiön yhtiökokousta edeltäneessä Espoo Ringside Golf ry:n syyskokouksessa golfseuran puheenjohtajaksi.

”Minulla on vahva näkemys, että Rinkussa pelataan golfia kymmenen ja vielä 20 vuoden päästä. Sen pidemmälle minulla ei ole näkemystä siitä, miten seutukunta kehittyy. En tiedä, kenen etujen mukaista olisi ajaa alas Rinkun golfliiketoimintaa nopealla aikataululla”, Tiilikainen sanoo.

Tiilikainen oli ehdolla osakeyhtiön hallitukseen ns. pelaavien osakkaiden listalta, mutta ei tullut valituksi yhtiökokouksessa äänestyksen jälkeen.

”Oli se (äänestystulos) pettymys siinä mielessä, että itse olin ehdolla ja olimme mielestämme saaneet hyvän kokoonpanon kasaan”, hän sanoo.

Sitäkin pettyneempi hän kertoo olleensa yhtiökokousta edeltäneisiin taustakeskusteluihin, joissa yritettiin neuvotella kenttäyhtiön hallitukseen jäseniä, jotka olisivat edustaneet Ringside Golfin kumpaakin eri ryhmittymää. Hallituksen kokoonpanosta ei kuitenkaan päästy sopuun, joten kokouksessa äänestettiin kahden eri ryhmittymän asettamien hallituskokoonpanojen välillä.

”Sitä (koalitiohallitusta) yritettiin oikeasti ajaa aika kovaa useilla eri kombinaatioilla, mutta siinä kävi ehkä sillä tavalla, että kun puolin ja toisin nimiä listattiin, niin tuli ilmi henkilösuhteita tai henkilöhistoriaa, joiden takia niistä ei päästy kompromissiin”, Tiilikainen näkee.

Espoo Ringside Golf ry on 60 osakkeellaan yksi golfkentän merkittävimmistä yksittäisistä omistajista.

”Tässä täytyy pieni hetki antaa aikaa uudelle hallitukselle ja alkaa tehdä ry:n puheenjohtajan ominaisuudessa heidän kanssaan yhteistyötä ja katsoa, millaisia linjanvetoja ja uudistuksia tulee. Eikä lyödä sen osalta kirvestä kaivoon”, Tiilikainen toteaa.

Lähitulevaisuuden suhteen hän on toiveikas sen suhteen, että eri ryhmittymät saataisiin puhaltamaan yhteen hiileen ja että kentän tulevaisuutta voitaisiin rakentaa yhteistyössä. Hänen mukaansa yhtiölle olisi tärkeää saada luotua yhteinen strategia, jonka eri tahot voisivat allekirjoittaa.

”Sen jälkeen ei olisi enää relevanttia se, ketä edustat hallituksessa, vaan se, mitä osaat. Näin saataisiin luotua koko yhteisöä edustava ja palveleva hallitus”, Tiilikainen sanoo.

Etsi luettavaa