Hyppää sisältöön

Olympiakomitean tuki menossa liitolta sivu suun

Kimmo Yli-Jaskari vastaa Olympiakomiteassa golfista.

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö ei ole vielä myöntänyt tälle vuodelle tehostamistukea Golfliitolle. Jatkossa golfin tehostamistukea uhkaa myös Olympiakomitean suunnittelema remontti tukijärjestelmäänsä.

SUOMEN GOLFLIITTO on neuvotellut Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa tehostamistuen saamisesta vuodelle 2017. Olympiakomitea ei ole tukea kuitenkaan liitolle myöntänyt.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön lajivastaava Kimmo Yli-Jaskari kertoo, että neuvottelut ovat edelleen kesken, mutta aika on käymässä vähiin.

”Nyt eletään elokuuta. Joko tukea tulee tänä vuonna tai sitä ei tule. Ensi vuonna sitä ei enää anneta takautuvasti”, Yli-Jaskari tiivistää.

Viime vuonna olympiakomitean tehostamistuki Golfliitolle oli 50 000 euroa. Se sisälsi Rion olympialaisista saadut bonukset. Bonuksia jaettiin, koska suomalaisilla golfareilla oli täysi edustus eli kaksi mies- ja naispelaajaa Riossa.

Tuki ei ole kiinteä summa, vaan sen määrä päätetään erikseen vuosittain.


”Meistä tärkeää on se, miten laji toteuttaa huippu-urheilua. Tuen saadakseen pitää olla menestyviä huippu-urheilijoita ja toimiva järjestelmä takana”

– Kimmo Yli-Jaskari


YKSI ESTE tuen saamiselle on ollut se, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön mielestä Golfliiton valmennustoiminta keskittyy pitkälti amatöörimaajoukkueisiin unohtaen lajin todelliset huiput, joilla olisi menestymismahdollisuuksia esimerkiksi olympialaisisssa.

Yli-Jaskari korostaa, että amatöörimaajoukkeiden tukeminen on myös tärkeää, mutta olympiakomitea näkee amatöörimaajoukkuetoiminnan huippu-urheilun sijaan pikemminkin junioritoimintana.

”Meistä tärkeää on se, miten laji toteuttaa huippu-urheilua. Tuen saadakseen pitää olla menestyviä huippu-urheilijoita ja toimiva järjestelmä takana”, Yli-Jaskari sanoo.

Olympiakomitean näkökulmasta golfari on huippu-urheilija, kun hän menestyy majoreissa, European Tourilla, Ladies European Tourilla, LPGA Tourilla tai Challenge Tourilla.


”Liitolla on, ja tulee olemaan, päävastuu oman toimintansa kehittämisestä ja rahoittamisesta.”

– Juha Juvonen


GOLFLIITOSSA KILPAURHEILUTOIMINNASTA vastaa Juha Juvonen. Hänen mukaansa neuvotteluja Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kanssa on käyty hyvässä hengessä, mutta ratkaisua ei ole siitä huolimatta löytynyt. 

”Meillä ei ole suoranaisia näkemyseroja, vaan asia on yksinkertaisesti niin, että olemassaolevien talouspuitteiden lomassa emme ole onnistuneet löytämään toimintamallia”, Juvonen sanoo.

”Olympiakomitean yleinen tahtotila on se, että liittojohtoisen järjestelmän pitäisi tehostaa huippupelaajien päivittäistä harjoittelua ja sitä kautta menestymistä. Meidän haasteenamme on ollut löytää sellaiset toimintamallit, jotka kattavat tällaiset tarpeet. Toki tämä edellyttää sitoutumista myös urheilijoilta.”

Olympiakomitean lajiliitoille myöntämän tehostamistuen tarkoituksena on nimensä mukaisesti tehostaa lajiliittojen valmennustoimintaa. Siksi esimerkiksi Golfliiton olympiaryhmän budjetti ei voi koostua pelkästään olympiakomitean tuesta.

”Se on selvää, että omaa rahoitusta pitää olla”, Juvonen sanoo.

Toisaalta Juvonen myös toteaa, että Golfliitto ei voi perustaa valmennusjärjestelmäänsä pelkästään Olympiakomitean tuen varaan.

”Tuki on tervetullutta ja tärkeää, ja haluamme olla kiinteä osa urheiluperhettä. Tuki voi olla suoran taloudellisen panoksen lisäksi myös asiantuntijapalveluita, olosuhteita ja neuvontaa. Liitolla on, ja tulee olemaan, päävastuu oman toimintansa kehittämisestä ja rahoittamisesta”, hän sanoo.

GOLFLIITOLLA ON nimetty ProTeam, johon kuuluu 7 miestä ja 8 naista. Tiimin pelaajat kiertävät vähintään Challege Touria tai Ladies Access Touria. Juvosen mukaan osa tiimin jäsenistä on potentiaalisia olympiaosallistujia Tokion olympialaisissa vuonna 2020 ja kaikki potentiaalisia olympiaosallistujia vuonna 2024.

ProTeamin budjetti vuonna 2017 on noin 60 000 euroa, mikä on kymmenesosa kilpavalmennuksen noin 600 000 euron vuosibudjetista

”Tällä hetkellä liiton ydintoiminta kilpaurheilussa on kehittää ja luoda mahdollisuuksia kaikille kilpagolfin parissa toimiville. Kansainvälinen huippugolf ja siellä menestyminen on yksi golfin päivitetyn strategian painopistealueista. Teemme jatkuvasti töitä resurssien vahvistamiseksi saavuttaaksemme yhteisesti asetetut tavoitteet.”


”Päivittäisellä tasolla toiminnan pitäisi olla sellaista, että tällä systeemillä voidaan mennä kärkeen”

– Kimmo Yli-Jaskari


TEHOSTAMISTUEN AVULLA Olympiakomitea voi ohjata lajiliittojen toimintaa haluamaansa suuntaan. Olympiakomitea jakaa tukensa aina lajiliittojen kautta. Golf poikkeaa suurimmasta osasta yksilölajeja siinä, että todelliset huippu-urheilijat eli menestyvät ammattilaiset kulkevat omia polkujaan, eikä heidän toimintansa ole liittovetoista.

Tähän asti Golfliiton ja Olympiakomitean tarjoama tuki olympiaryhmälle on ollut niin pientä, että esimerkiksi Mikko Ilonen katsoi viime olympiadilla paremmaksi jättäytyä pois tuen piiristä, vaikka osallistuikin useita kertoja ryhmän tapaamisiin. 

Jotta Golfliiton valmennustoiminnalla olisi suuri merkitys menestyville golfareille, rahaa tarvittaisiin merkittäviä summia. Niin Juvosen kuin Yli-Jaskarinkin mukaan sekä Golfliiton että Olympiakomitean panostusten lisäksi siihen tarvittaisiin myös ulkopuolista rahaa esimerkiksi yrityksiltä.

Rion olympialaisiin valmistautuminen tarkoitti Golfliiton olympiaryhmän osalta pitkälti pelaajien yhteisiä valmennusleirejä. Päivittäisen valmennustoiminnan tukeminen vaatii enemmän rahaa kuin leiritykset, varsinkin kun Yli-Jaskarin mukaan valmennusjärjestelmän pitäisi kattaa lajivalmennuksen lisäksi myös muun muassa terveydenhuollon ja psyykkisen valmennuksen.

”Päivittäisellä tasolla toiminnan pitäisi olla sellaista, että tällä systeemillä voidaan mennä kärkeen”, Yli-Jaskari sanoo.

Juvosen mukaan tähän voisi olla ratkaisu pääkaupunkiseudulla toimiva valmennusakatemia, josta Golfliitolla on suunnitteilla pilottihanke huippu-urheilijoille. Sen perustamisen esteenä on ollut puute rahasta.

”Meidän osaltamme siinä tulee kyseeseen ulkoisen varainhankinnan tarve. Normaalista budjetista sitä ei pystytä pyörittämään”, Juvonen sanoo.

Asiasta on käyty keskusteluja myös PGA:n kanssa, mutta Juvosen mukaan Golfliitto on hankkeessa vetävä osapuoli.


”Olympiakomitea on valinnut prioriteettilajeja. Ne valitaan potentiaalisen olympiamenestyksen perusteella ja golf on siinä kakkoskorissa eli pistesijalaji tällä hetkellä.”

– Juha Juvonen


GOLFIN KANNALTA tuen saamista mutkistaa jatkossa se, että olympiakomitea on muuttamassa tuen jakamisen perusteitaan. Todennäköisesti se aikoo karsia tuettavien lajien määrää tulevaisuudessa.

Olympiakomitea on keskittämässä tukeaan erityisesti menestyslajeille, eikä golf kuulu sen silmissä potentiaalisiin mitalilajeihin olympialaisissa.

”Kun haetaan vaikuttavuutta, meidän pitää kaventaa sitä lajikirjoa, mihin tukia ohjataan”, Mika Kojonkoski kertoi torstain Helsingin Sanomissa.

Samansuuntaista viestiä antoivat aiemmin GoGolfille sekä Kimmo Yli-Jaskari että Juha Juvonen, kun haastattelimme heitä Vierumäen Challenge Tour -kisan yhteydessä.

”Ensi syksynä lajien saama tuki tulee uuteen tarkasteluun. Siinä saatetaan panostaa enemmän sellaisiin lajeihin, joilla menestymisnäkymä on todennäköisempää maailman ehdottomalla huipulla”, Yli-Jaskari sanoi.

”Olympiakomitea on valinnut viime aikoina prioriteettilajeja. Ne valitaan potentiaalisen olympiamenestyksen perusteella ja golf on siinä kakkoskorissa eli pistesijalaji tällä hetkellä”, Juvonen muistutti.


Golfliiton ProTeamin toiminta

Tuki on pääosin toiminnallista sisältäen seuraavat osa-alueet:

Fyysiset testit ja fysiopalvelut

– Asiantuntija-apu, arviot ja kehitysesitykset

Kilpailuvalmennus eri kiertueilla

– Maajoukkuevalmentaja läsnä kilpailuissa

– Tuki henkilökohtaisille valmentajille osallistua kilpailutapahtumiin

Statistiikkaohjelmat

– Saatavuus, analyysit ja toimenpide-ehdotukset

Tuki pelaajan ja henkilökohtaisen valmentajan yhteistyölle

Maajoukkueleirit

– Leirit ovat osin omakustanteisia, osin subventoituja. Lisäksi ammattilaisille järjestetään omia leirejä ja harjoituspäiviä.


 

Etsi luettavaa