Hyppää sisältöön

Miten pelaajan pituus vaikuttaa svingiin?

Dustin Johnson voitti edellisen kilpailunsa

Pelaajan pituus ei korreloi suoraan lyöntien pituuteen, mutta siitä on apua. Menestyksen suhteen pelaajan pelaajan pituudella ei näyttäisi olevan suurta merkitystä.

MONESSA URHEILULAJISTA isosta koosta on hyötyä, mutta golfissa pelaajan pituudella ei ole suoraa yhteyttä menestykseen. Tilastojen mukaan varreltaan pitkät pelaajat lyövät pidemmälle kuin lyhyet, mutta samalla voidaan todeta, että pelaajan iällä on suurempi merkitys lyöntipituuteen kuin pelaajan pituudella.

Alla olevassa taulukossa näkyy, että 173 cm pitkä pelaaja lyö keskimäärin noin 10 metriä lyhyemmälle kuin 193 cm pelaaja. Tämä johtuu siitä, että kun pitkä pelaaja saavuttaa yhtä suuren kiertonopeuden kuin lyhyt, hän lyö pidemmälle.

Menestykseen ja lyöntipituuteen on kuitenkin muilla tekijöillä suurempi vaikutus kuin pelaajan pituudella. Näitä asioita ovat esimerkiksi lyöntitekniikka sekä henkinen lujuus ja voittamisen tahto.

Tässä jutussa käyn läpi golfsvingin perustekniikkaa, joka toimii pohjana eripituisten pelaajien lyöntitekniikalle. Lisäksi avaan, miten pitkien ja lyhyiden pelaajien tapa svingata poikkeaa usein toisistaan.

3 keinoa lisätä pituutta lyöntiin

Kysy itseltäsi nämä kysymykset, jos tarvitset lisää pituutta:

1. Onko grippi riittävän vahva?

Riittävän vahva grippi mahdollistaa vipuvarsien hyödyntämisen ja osumapaineen. Tarkista, että näet ylemmästä kädestä vähintään kaksi rystystä alkuasennossa.

2. Meneekö alavartalo ohi lyönnistä?

Jos näin käy, käsivarret jäävät vartalon taakse ja kiihtyvyys ei kohdennu osumaan. Pyri pitämään kädet vartalon etupuolella koko lyönnin ajan.

3. Vapautuuko maila liian nopeasti?

Jos maila vapautuu liian nopeasti, mailanpää hidastuu osumaan tultaessa. Tarkoituksena on, että osumassa vauhtia on eniten. Tämä tulee kuin luonnostaan silloin, kun pelaajan liikejärjestys kulkee jaloista keskivartaloon ja keskivartalosta hartioiden kautta käsiin.

”Kun voimaa yritetään tuottaa väkisin, lihaksisto jäykistyy.”

Liikejärjestys on kaiken a ja o

Cameron Champ on PGA Tourin pitkälyöntisin pelaaja. Rory McIlroylla (175 cm), kuten monilla muilla lyhyillä pelaajilla, on melko pysty lyöntiasento, jolloin maila tulee loivasta kulmasta eli sisältä osumaan.

Cameron Champ on PGA Tourin pitkälyöntisin pelaaja. Rory McIlroylla (175 cm), kuten monilla muilla lyhyillä pelaajilla, on melko pysty lyöntiasento, jolloin maila tulee loivasta kulmasta eli sisältä osumaan.

Getty Images

Golflyönnin tarkoituksena on siirtää kineettinen energia eli kappaleen liikkeeseen varastoitunut energia palloon. Mailan liike tuotetaan pääosin vartalossa, jonka painopisteen tulisi olla alhainen, jotta liikkeen keskus ei pääse liiaksi siirtymään sivusuunnassa svingin aikana.

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että mailanpään nopeutta ei toteuteta voimalla vaan oikein ajoitetulla liikkeen mekaanisten osien yhteistoiminnalla. Lyönnin pituuteen vaikuttaakin raa’an voiman sijasta lihasten toimintakyky ja hermotuksen hallinta. 

Lyönnin suurin voima, lähes 70 prosenttia, tuotetaan keskivartalosta. Hartioiden ja käsivarsien osuus on noin 25–30 prosenttia ja jalkojen noin 4 prosenttia. Voima tuotetaan ketjuna alhaalta ylöspäin: jalat, keskivartalo, hartiat ja kädet.

Kun työtä tekevä lihas saavuttaa huippuvauhdin, se hidastuu ja siirtää energian seuraavaan lihasryhmään. Oikeakätisellä pelaajalla oikea puoli tekee enemmän töitä ja pidemmän aikaa. Vasen puoli hidastuu aiemmin.

Kun taidot karttuvat, pelaaja osaa hyödyntää lihaksia tehokkaalla tavalla. Mikäli voimaa yritetään tuottaa väkisin, lihaksisto jäykistyy, eikä jännittyneillä lihaksilla saada tuotettua nopeutta ja varsinkin tarkkuus katoaa.

Taitoa kehitetään oikeanlaisen lajiharjoittelun avulla, jolloin lihaksiston hyödyntäminen hioutuu ja energiantuotto muodostuu taloudellisemmaksi.

Vinkit pitkälle pelaajalle

Ernie Elsillä (191 cm) vasen hartia kääntyy alakautta taakseviennin yläasentoon, koska hän joutuu monien pitkien pelaajien tapaan kallistamaan ylävartaloa eteenpäin svingissä.

Ernie Elsillä (191 cm) vasen hartia kääntyy alakautta taakseviennin yläasentoon, koska hän joutuu monien pitkien pelaajien tapaan kallistamaan ylävartaloa eteenpäin svingissä.

Getty Images

1. Tarkista selän kulma

Pitkä pelaaja joutuu kumartumaan enemmän alkuasennossa, jolloin selän kulman muutokset svingin aikana vaikuttavat liikerataan.

2. Vie vasen hartia alakautta taakse

Jos selkä suoristuu taakseviennin aikana, kiertyvät hartiat vaakatasoon, jolloin painopiste muuttuu ja samalla mailan liikerata. Tämän voi ehkäistä kiertämällä hartioita taakseviennissä siten, että vasen hartia kääntyy taakseviennin yläasentoon alakautta.

3. Tarkista kämmenten liikerata

Pitkällä pelaajalla käsien liikerata voi tulla helposti liiaksi vartalon eteen, mikä voi aiheuttaa liian jyrkän osumakulman tai jopa ulkoa sisään kulkevan svingilinjan.

Vinkit lyhyelle pelaajalle

1. Käytä vipuvarsia hyväksi

Jotta saavuttaisit maksimaalisen pituuden, maksimoi ranteiden ja käsivarren kulmien ajoitus osumaan.

2. Pelaa draw’ta

Lyhyen pelaajan svingin taso on matalampi kuin pitkän pelaajan. Siksi maila tulee maahan nähden matalammasta kulmasta, jolloin draw-kierre syntyy luonnollisesti.

3. Kontrolloi svingin alinta kohtaa

Koska maila tulee osumaan selvästi kohdelinjan sisäpuolelta, se lähestyy maata loivassa kulmassa, jolloin svingin pohjan kontrollointi on tärkeää puhtaiden osumien saavuttamiseksi.

4. Fittaa mailat

Edellä mainituista syistä lyhyen pelaajan mailojen tulisi olla svingiin sopivat, jotta pallon lähtösuunta on kontrolloitu.

Timo Karvinen on toiminut maajoukkuevalmentajana neljässä eri maassa ja valmentaa muun muassa European Tour -pelaaja Sami Välimäkeä. Timo opettaa Espoon Golfseurassa ja talvisin Season Golfissa.

Etsi luettavaa