Hyppää sisältöön

Mikä ihmeen PCC? Peliolosuhdelaskenta tasoittaa olosuhteiden vaikutusta tasoitukseen ja näin se toimii

Tuulessa ja sateessa tulostaso on heikompaa kuin poutasäällä. Siksi tarvitaan PCC eli peliolosuhdelaskenta.

Viime kaudella Suomessa pelatuista tasoituskierroksista peliolosuhdelaskenta eli PCC astui voimaan vain ani harvoin. Miksi näin ja mitkä tekijät laukaisevat järjestelmän käytön tasoituslaskennassa?

Golfari pelasi tasoituskierroksen tulokseen 80 lyöntiä. Tasoitustulokseksi muodostui 6,3. Kaksi päivää myöhemmin samalla kentällä pelatussa kilpailussa hänen tuloksensa oli kaksi lyöntiä heikompi, mutta tasoitustulos oli sama 6,3, vaikka molemmat kierrokset pelattiin samalta tiiltä.

Sama tasoitustulos selittyy WHS-tasoitusjärjestelmän peliolosuhdelaskennalla eli PCC:lla, joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista playing conditions calculation.

Peliolosuhdelaskennassa tarkastetaan, vastasivatko kentän asettelu ja muut olosuhteet kyseisenä päivänä samoja puitteita, joita on käytetty kentän course ratingia ja slope ratingia määriteltäessä.

Course rating on arvio siitä, mihin tulokseen scratch-golfari (tasoitus 0) hyvän kierroksensa keskimäärin pelaa. Slope rating -arvo tarkoittaa puolestaan kentän suhteellista vaikeutta bogey-pelaajalle (tasoitus noin 18).

Erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat tulostasoon. KUVAT: Getty Images

Course rating ja slope rating perustuvat olettamaan, että kierros pelataan normaaleissa olosuhteissa. Mutta kuten kaikki tietävät, peliolosuhteet voivat sään tai kentän asettelun takia vaihdella.

Yhtenä päivänä pelataan tyynessä ja lämpimässä poutasäässä hyviä tuloksia, kun taas toisena päivänä voi olla koleaa, tuulista ja sateista, mikä näkyy tuloskortissa bogeina, tuplina ja triploina. Myös lippujen paikat ja tiimerkkien sijoittelu sekä karheikkojen pituus ja viheriöiden liukkaus voivat vaikuttaa merkittävästi tulokseen.

Peliolosuhdelaskennassa tarkastellaan puhtaasti kunakin päivänä pelattujen tulosten perusteella, poikkeavatko peliolosuhteet päivän aikana normaalista siinä määrin, että niitä tarvitsee kompensoida jompaankumpaan suuntaan.

Läheskään aina kompensointia ei tarvita.

Peliolosuhdelaskenta tehdään yöllä

Golfliiton asiantuntija Mika Wikströmin mukaan viime vuonna Suomessa pelatuista tasoituskierroksista yhdeksän kertaa kymmenestä olosuhteet olivat normaalit. Tällaisina päivinä eBirdie-sovelluksessa sarakkeen PCC-kohdalla lukee nolla. Sarake tulee näkyviin, kun älypuhelimen näytön kääntää vaakatasoon.

Peliolosuhdelaskenta astuu peliin siinä vaiheessa, kun päivän aikana pelattujen tasoituskierrosten tulokset poikkeavat normaalitilanteesta.

Tasoitusjärjestelmä suorittaa peliolosuhdelaskennan automaattisesti vuorokauden vaihduttua. Tämän vuoksi virallinen tasoitustulos ilmestyy Golfliiton ylläpitämään eBirdie-tasoitusjärjestelmään vasta kierrosta seuraavan yön aikana.

PCC-sarakkeen saa näkymään eBirdie-sovelluksessa, kun puhelimen kääntää vaakatasoon.

Peliolosuhdelaskennan tekemiseen tarvitaan aina vähintään kahdeksan yhdellä kentällä pelattua tasoituskierrosta päivässä. Jos tasoitustuloksia on alle kahdeksan, PCC-arvo on nolla, vaikka tuuli olisi yltänyt myrskylukemiin ja kenttä viritetty äärimmäisen vaikeaksi.

”Kahdeksan on alaraja, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä tarkempi ja varmempi järjestelmä on”, Wikström sanoo.

”Niinä päivinä, kun PCC lasketaan, keskimäärin kierroksia pelataan noin 32 per kenttä.”

Peliolosuhdelaskenta voi heikentää tulosta korkeintaan lyönnillä.

”Jos kenttä on viritetty liian helpoksi tai keli onkin paljon keskimääräistä parempi, silloin PCC voi heikentää tulosta”, Wikström täsmentää.

Wikströmin mukaan tuloksen heikkeneminen on yleisempää loppukaudesta.

”Monesti syksyllä tii-merkit vedetään aivan eteen. PCC reagoi hyvin siihen, että kenttä on lyhennetty helpommaksi kuin sen pitäisi olla”, Wikström sanoo.

Sama toimii tietysti myös toiseen suuntaan: mitä kehnompia tuloksia päivän aikana kirjataan tasoitusjärjestelmään, sitä suuremman PCC-luvun peliolosuhdelaskenta antaa. Skaala on yhdestä kolmeen.

Alun esimerkkitapauksessa kenttä oli viritetty kilpailuun normaalia vaikeammaksi, minkä lisäksi tuuli melko kovaa. Tulostaso kierroksella oli pelaajien tasoituksiin suhteutettuna kehno, joten PCC-luku oli kaksi eli tuloksesta vähennettiin kaksi lyöntiä.

Täysin aukoton PCC-järjestelmä ei ole. Kilpailussa tulostasoon saattoi vaikuttaa myös se, että keväällä pelaajat eivät ole yhtä hyvässä terässä kuin kauden lopussa.

Tavallaan PCC kompensoi siis myös sitä, että alkukaudesta tulokset ovat usein heikompia, kun pelaajilla on vähemmän kierroksia tai harjoittelua takana.

Jatkossa PCC astuu peliin useammin

Viime vuonna Suomessa tehtiin noin 20 000 peliolosuhdelaskentaa eli karkeasti 100 päivänä 200 golfkentällä.

Wikströmin mukaan tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että peliolosuhdelaskenta suoritettiin kesällä lähes jokaisella kentällä jokaisena päivänä. Myöhään syksyllä ja aikaisin keväällä kentillä tasoituskierroksia ei aina pelattu tarvittavaa vähintään kymmentä.

Kaikista pelilolosuhdelaskennoista noin 90 prosentissa PCC-arvo oli 0 eli peliolosuhteet olivat normaalit. Toiseksi yleisin PCC-arvo oli -1 (7 prosenttia). PCC-arvo 1 saatiin noin 2 prosentilla kerroista, kun peliolosuhdelaskenta suoritettiin. PCC-arvo 2 tuli puolestaan vain 1 prosentilla kerroista. Huomionarvoista on se, että PCC-arvoon 3 ei Suomessa tehdyissä laskennassa päädytty viime vuonna kertaakaan.

Wikström arvioi, että vuodesta 2020 käytössä ollut PCC on hiukan aiempaa EGA-tasoituksessa käytettyä olosuhdelaskentaa tiukempi, vaikka niin ei alun perin pitänyt olla. Tätä on tarkoitus korjata vielä tämän kauden aikana.

“Tarkoituksena olisi, että PCC-arvo olisi nolla 80–85 prosentissa laskentakerroista”, Wikström sanoo.

Käytännössä tämä hoidetaan muuttamalla laskennassa käytettyjä tiettyjä parametreja siten, että PCC:ksi tulee vähän liian helposti nolla, kun sen pitäisi olla yksi.

”Tarkistuksen myötä tasoitustulos pienenee helpommin, eli tulee parempi tasoitus”, Wikström täsmentää.

Muutoksia saatetaan nähdä jo tämän kauden aikana. Viimeistään niiden on määrä astua voimaan ensi vuonna.

“Maat saavat muuttaa laskentatapaa halutessaan heti. Suomessa me yritetään tehdä se saman tien, sillä se on muutos reilumpaan suuntaan”, Wikström sanoo.

Juttua korjattu. PCC-laskennan tekemiseksi tarvitaan vähintään kahdeksan pelattua kierrosta per päivä yhdellä golfkentällä.

Etsi luettavaa