Hyppää sisältöön

Johtaako professorin lausunto peliohjeiden myllerrykseen golfyhtiöissä?

Golfosakkeiden kysyntä on hieman elpynyt golfbuumin myötä. Golf Talman oikeusoppineelta tilaama lausunto saattaa kuitenkin kuihduttaa kysynnän uudelleen, kun pelaavia osakkeen omistajia ei ehkä voikaan suosia paremmalla oikeudella varata lähtöaikoja.

NIISSÄ GOLFYHTIÖISSÄ, joissa golfosakkeen omistajat saavat parempia varausetuja kuin pelioikeuden vuokraajat, eletään nyt mielenkiintoisia aikoja. Saattaa näet olla, että pelaavien osakkeenomistajien suosiminen rikkoo osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta.

Asia kävi ilmi huhtikuun alussa, kun Golf Talma julkaisi kotisivuillaan Helsingin yliopiston yhtiöoikeuden professori Seppo Villan lausunnon. Uutisoimme asiasta aiemmin torstaina.

Kyseessä on monimutkainen yhtiöoikeudellinen kysymys, joka vaatii paitsi osakeyhtiölain ja golfyhtiöiden yhtiöjärjestysten tulkintaa. Siksi voisikin olla järkevää, jos asiaan saataisiin ratkaisu tuomioistuimesta. 

GOLF TALMALLE laatimassaan lausunnossa Villa ei jättänyt tulkinnoille sijaa. Omalla osakkeella pelaavat eivät voi saada parempia varausoikeuksia kuin sellaiset pelaajat, jotka ovat pelioikeuden vuokranneet.

Sipoossa sijaitsevan kentän yhtiöjärjestyksessä ei ole lähtöajanvarausta koskevaa määräystä, joten Golf Talmassa pelaavat osakkeenomistajat ja pelioikeuden vuokranneet ovat jatkossakin samalla viivalla.

”Yhtiön hallitus ei voi päättää varausetuoikeudesta niin, että osakkeen tuottamia oikeuksia voisi käyttää eri tavalla riippuen siitä käyttääkö niitä osakkeen omistaja vai tämän määräämä”, Villa kirjoitti.

Vaikka Villan lausuntoa ei voi vielä pitää yleispätevänä ohjeena, se voi silti aiheuttaa myllerrystä golfkenttien pelikäytännöissä. 

Nyt kun asia on tullut julkisuuteen, golfyhtiöiden päättäjät eivät enää vedota tietämättömyyteen asiassa.

Voikin olla fiksumpaa ottaa varman päälle ja pyytää oikeusoppineelta lausunto asiasta tai suosiolla poistaa osakkeenomistajia eriarvoistava käytäntö peliohjeista.

GOLFOSAKKEIDEN HINTAKEHITYKSEN kannalta Golf Talman Villalta pyytämä lausunto ei tullut hyvään aikaan.

Golfbuumin myötä golfosakkeiden pitkään pysähdyksissä ollut jälkimarkkina on kentiltä kantautuneen tiedon myötä hieman elpynyt. Tärkein syy golfosakkeen hankkineella ostopäätökseen on ollut kaiken järjen mukaan oman pelaamisen varmistaminen täysillä kentillä – ja usein paremmilla varausehdoilla muihin pelaajiin nähden.

Mikäli varausetu todetaan yleisesti osakeyhtiölain vastaiseksi ja samat varausedut on annettava pelioikeuden vuokraajalle, golfosakkeen ostaminen ei enää tunnukaan yhtä fiksulta päätökseltä.

Sen sijaan sellaiselle taholle, joka omistaa paljon golfosakkeita ja vuokraa osakkeen sisältämän pelioikeuden eteenpäin, Villan tulkinta sopii hyvin.

Tilanteessa, jossa lähtöajat ovat kortilla, varausehtojen paraneminen lisää niiden kysyntää ja niistä saatavaa hintaa.

Etsi luettavaa