Hyppää sisältöön

Golfliitto sai kilpailutuksella jopa 1,5 miljoonan säästöt – Golflehti ilmestyy vain neljä kertaa vuonna 2021

Otavamedia jatkaa Golflehden tekemistä vuoden 2021 loppuun saakka. Lehden kustantajasta käytiin tiukka kilpailutus, jonka viimeisessä vaiheessa Otavamedia peittosi GoGolfin.

SUOMEN GOLFLIITTO järjesti keväällä kilpailutuksen Golflehden kustantamisesta. Koko kevään kestänyt prosessi päättyi eilen, kun Golfliiton hallitus päätti kokouksessaan jatkaa yhteistyötä Otavamedian kanssa.

Kilpailutukseen osallistui kaikkiaan seitsemän toimijaa, joista kilpailutuksen viimeisessä vaiheessa mukana oli enää kaksi: Otavamedia ja GoGolf. Lopullinen paremmuus näiden kahden toimijan välillä ratkaistiin viidellä eri mittarilla, jotka olivat lehden kustannukset liitolle sopimuskaudella, lehden tarjoamat ansaintamahdollisuudet liitolle, lehden toimitusvarmuus, toimituksen innovatiivisuus ja kehitystyö sekä lehden ulkoasu ja visuaalinen ilme.

Golfliitto painotti taloudellisia tekijöitä, sillä kustannusten kerroin kilpailutuksen loppupisteitä laskettaessa oli 4. Toiseksi suurin merkitys oli Golfliiton ansaintamahdollisuuksilla, sen kerroin oli 2,5. Kolmen muun kilpailutuksen arvioinnissa käytetyn mittarin kerroin oli 1–1,5.


”Kilpailun tiukkuutta kuvaa erittäin hyvin se, että saimme Golfliitolta kilpailutuksen jälkikatselmuksessa tiedon, että sekä kokonaiskustannuksissa että ansaintamahdollisuuksissa ero Otavamedian hyväksi oli käytännössä marginaalinen.”

– Hanni Tyry


GoGolf vei lopulta nimiinsä ainoastaan lehden ulkoasun ja visuaalisen ilmeen eli muiden neljän arviointikriteerin osalta pidemmän korren vei Otavamedia.

”Kilpailun tiukkuutta kuvaa erittäin hyvin se, että saimme Golfliitolta kilpailutuksen jälkikatselmuksessa tiedon, että sekä kokonaiskustannuksissa että ansaintamahdollisuuksissa ero Otavamedian hyväksi oli käytännössä marginaalinen”, GoGolfin toimitusjohtaja Hanni Tyry sanoo.

Otavamedian ja Golfliiton nykyinen sopimus päättyy vuoden 2018 lopussa ja uusi jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

 

GOLFLIITTO SAAVUTTAA uuden lehtisopimuksen myötä merkittävät säästöt. Tyry arvioi, että kolmen vuoden sopimuskauden aikana säästöä syntyy edelliseen sopimukseen verrattuna noin 1,5 miljoonaa euroa eli keskimäärin noin puoli miljoonaa euroa vuodessa.

”Golflehden kokonaiskustannus kolmessa vuodessa tulee olemaan alle 1 586 580 €, joka oli meidän tarjouksemme loppusumma kustannusten osalta. Nykyisellään lehteen on käytetty Golfliiton vuosikertomuksen mukaan noin miljoona euroa vuodessa, joten voidaan puhua merkittävästä säästöstä”, Tyry sanoo.

Säästöt syntyvät paitsi lehden yksikkökustannusten alenemisen kautta, mutta myös lehden ilmestymiskertoja vähentämällä. Tyry arvioi, että yhden yksittäisen Golflehden vertailukelpoinen hinta näyttäisi putoavan nykyisestä tasosta noin 20 senttiä. Uudella sopimuskaudella lehtien sivumäärä säilyy suurin piirtein nykyisellään, mutta lehtiä julkaistaan ensimmäisenä vuonna kuusi, seuraavana vuonna viisi ja viimeisenä vuonna enää neljä, mikäli Golfliitto ei käytä optiota viidennen lehden julkaisusta. Tähän asti Golflehti on ilmestynyt kahdeksan kertaa vuodessa.

”Säästöjen lisäksi Golfliiton ansaintamahdollisuudet paranevat. Kolmessa vuodessa lehtikumppanin pitäisi tilittää liitolle takuutuottoina minimissään 263 000 euroa, mikä oli meidän tarjouksemme”, Tyry sanoo.

Takuutuottojen lisäksi Golfliitolla on käytössään jokaisessa lehdessä kahdeksan mainossivua. Golfliitto saa käyttöönsä myös takakannen mainospaikkoja. Lehtikumppani vastaa vuosittain myös neljän 20-sivuisen liitteen paino- ja postikuluista, joka tuo liiton yhteistyökumppaneille uusia mahdollisuuksia näkyä.

 

SUOMEN GOLFLIITON toiminnanjohtaja Juha Korhonen oli tyytyväinen lopputulokseen ja myös GoGolfin panokseen kilpailutuksessa.

”Tavoitteemme oli löytää ammattitaitoinen, laadukas, luotettava ja kustannustehokas yhteistyökumppani vastaamaan Suomen Golfliiton omistaman Suomen Golflehden toimittamisesta, tuottamisesta, kustantamisesta ja jakelusta”, Korhonen kirjoittaa päätöksen perustelluissaan.

”Osa kriteereistä sisältää väistämättä subjektiiviseen arvioinnin elementin. Myös yllä mainitut tavoitteet ovat arvioitavissa subjektiivisesti. Siten täysin absoluuttisen ja objektiivisen totuuden löytäminen tässä kilpailutuksessa ei ole mahdollista. Aina jää spekulaation varaa. Tavoitteet ja kriteerit jättävät harkinnan varaa. Mukana on varmasti myös ripaus tunnetta, mielikuvaa ja eri asioiden painotusta. Vaikkakin prosessissa itsessään on pyritty suurimpaan mahdolliseen objektiivisuuteen ja tasapuolisuuteen. Päätös on tehty tavoitteena vain ja ainoastaan suomalaisen golfin, golfyhteisöjen ja golfareiden hyvinvointi, elinvoima ja etu”, Korhonen jatkaa.
 

GOGOLF LÄHTI mukaan kilpailutukseen tosissaan, joten Golfliiton päätös oli luonnollisesti pieni pettymys. Tyryn mukaan lehden tekeminen olisi ollut GoGolfille suuri kunnia. Nyt katseet on kuitenkin jo käännetty eteenpäin.

”Näemme tämän pikemminkin mahdollisuutena. Pääsemme jatkamaan oman, markkinaehtoisen golflehden toteuttamista ja keskittämään energiamme uusien liiketoiminta-alueiden tutkimiseen, nykyisten tehostamiseen sekä omien liiketoimintojemme kasvattamiseen”, Tyry sanoo.

GoGolf on kasvanut viime vuosien aikana sekä orgaanisesti että yrityskauppojen kautta. GoGolfin lisäksi yhtiöön kuuluu tätä nykyään myös golfmatkoja järjestävä Golfresepti Oy sekä golfvälineketju Golf Sky Oy.

”Tänä vuonna GoGolfiin kuuluvien yritysten budjetoitu liikevaihto on jo 8,5 miljoonaa euroa ja työllistämme yli 40 henkilöä. Jatkamme täydellä vauhdilla ja suurella sitoutumisella eteenpäin kehittäen suomalaista golfia”, Tyry sanoo.

”Onnittelut vielä Otavamedialle, he ovat tehneet hienoa työtä Golflehden parissa ja toimivat varmasti luotettavana ja uskollisena kumppanina liitolle jatkossakin.”

Etsi luettavaa