Hyppää sisältöön

Golfkentänhoidon toimenpiteet: ”Holkki-ilmastuksilla nostetaan väylien hoitotasoa”

GoGolf Operations  käyttää holkki-ilmastuksissa Procore 1298 ilmastinta1298

GoGolf Operationsin asiantuntijat Juuso Rajasvuo ja Tomi Laaksonen kertovat, kuinka väylien ja viheriöiden tasoa kehitetään oikeilla hoitotoimenpiteillä.

Toro kentänhoitokoneita maahantuova Hako Ground & Garden sekä GoGolf Operations tekevät tiivistä yhteistyötä kentänhoidon alalla.
Tästä artikkelista alkavassa neliosaisessa sarjassa esitellään yleisimmät hoitotoimenpiteet.
”Melkoinen osa pelaajista on kiinnostunut siitä, miksi ja milloin  toimenpiteitä tehdään, millä laitteilla ja mikä on tavoiteltu vaikutus”, taustoittaa GoGolfin tekninen johtaja Juuso Rajasvuo.

Luonnolllinen kumppani artikkelisarjalle on Hako, jonka koneita ja laitteita GoGolf Operations käyttää sekä omilla kentillään, kuin myös asiakaskenttiensä urakkaluontoisissa hoitotoimissa ja kehitysprojekteissa.

”Meille erittäin merkityksellinen asia on lisätä pelaajien ja golfyhteisöissä päättäjien tietoisuutta siitä, miten kenttien kuntoa, pelattavuutta ja arvoa kyetään parantamaan tasokkailla laitteilla kustannustehokkaasti”, painottaa Hakon liiketoimintajohtaja Petri Aaltonen.  

Juuso Rajasvuo ja Petri Aaltonen uskovat pitkäjännitteisen yhteistyön voimaan kentänhoitoalalla

Juuso Rajasvuo ja Petri Aaltonen uskovat pitkäjännitteisen yhteistyön voimaan kentänhoitoalalla

Teemu Tyry

Juuso Rajasvuo kertoo seuraavassa oleellisimmat kohdat holkki-ilmastuksesta:

Mitä holkki-ilmastuksessa tehdään ja mitä sillä tavoitellaan?

Holkki-ilmastus on ilmastustoimenpide jonka pääasiallinen tavoite ilmastuksen lisäksi, on poistaa pintaan muodostunutta kuitua. Kuitukerros on tärkeä osa pelipintaa joka mm. suojaa kasvin kasvupistettä, mutta liian paksuksi päässyt kuitukerros on kuitenkin yleinen ongelma.

Paksu kuitukerros vaikeuttaa veden, -ilman ja ravinteiden läpäisyä sekä liikkumista kasvualustassa. Kuitukerroksen paksuutta voidaan hallita mm. holkituksella, pystyleikkuilla sekä hiekkauksilla. Pelin kannalta paksu kuitukerros tekee pinnasta liian pehmeän.

Millä laitteilla holkki-ilmastusta tehdään?

Torolla on monia erilaisia ilmastuskoneita. Väylillä käytämme pääasiallisesti 2,5 metriä leveää  Toro Procore 1298 ilmastinta. Kone on nopea ja leveydestään huolimatta seuraa hyvin väylän pinnanmuotoja.
Holkituksesta muodostuu jätettä joka koostuu kasvualustasta ja kuidusta. Holkitusjäte voidaan poistaa helposti Toron Pro Sweep harjakoneella.

Kuinka usein toimenpide on hyvä tehdä?

Holkituksia tehdään eri pelialuilla ja heinälajeilla keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa. Usein kuitenkin varsinkin väylien holkituksia joudutaan harkitsemaan tarkasti.
Kentillä käytössä olevat resurssit vaihtelevat ja ilman asian mukaista kalustoa isoilla pinta-aloilla toimenpide on erittäin työllistävä.
Toivomme että näiden erikoishoitotoimenpiteiden ulkoistusten myötä useammat kentät voivat nostaa myös väylien hoitotasoa ja tehdä holkki-ilmastuksia vuosittain.

Millaisia käytännön vaikutuksia holkki-ilmastuksella on? 

Toimenpide on mielestäni fiksu seuraava steppi väylien hoitotason nostoon. Oikealla kalustolla ja resurssoinnilla toimenpide on nopea ja mahdollinen suorittaa kasvukaudella jolloin pelipinta toipuu nopeasti.
Kun kasvualustaan saadaan ilmaa pitkään auki pysyvillä “kanavilla” saadaan myös kasvatettua kasvin juurimassaa, joka tehostaa ravinteiden ottoa.
Hapettomassa kasvualustassa ravinteet eivät ole kasville helposti käytettävissä. Toimenpide vapauttaa myös näin ollen ravinteita kasvualustasta helpommin käytettävään muotoon, jolloin lannoitustarve pienenee.
Pelipinta pysyy sopivan kovana ja tasalaatuisempana myös sateisina jaksoina joka voi myös pidentää pelikautta.

GoGolf Operationsin ja Hakon asiantuntijat vastaavat näissä artikkeleissa, myös henkilökohtaisesti mailitse lukijoiden esittämiin kysymyksiin kentänhoitoon tai Toron koneisiin, joilla kenttiä hoidetaan.
Voit esittää myös toiveita kentänhoitoon liittyvistä aiheista.
Juuso@gogolf.fi

Artikkelisarjan toinen osa, golfkenttien ruiskutustyöt julkaistaan perjantaina 30.7.2021

Oy Hako Ground & Garden Ab

Toro

GoGolf Operations

Etsi luettavaa