Hyppää sisältöön

Emeritusprofessori: Parempien varausoikeuksien antaminen pelaaville osakkeenomistajille ei riko lakia

Suomen Golfliitto joutui siirtämään liittokokousta.

Emeritusprofessori Risto Nuolimaan mielestä parempien varausoikeuksien antaminen pelaaville osakkeenomistajille ei riko osakeyhtiölain yhdenvertaisuus periaatetta. Nuolimaan lausunto poikkeaa professori Seppo Villan Golf Talmalle toimittamasta lausunnosta.

Parempien varausoikeuksien antaminen pelaavalle golfosakkeenomistajalle kuin vuokrapelioikeudelle ei riko osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta. Tätä mieltä on kauppaoikeuden emeritusprofessori Risto Nuolimaa, jonka näkemys käy ilmi Suomen Golfkentät ry:n tilaamassa lausunnossa.

Taustatietoja Nuolimaalle toimitti lausuntoa varten golfkenttien oikeudellisiin asioihin perehtynyt asianajaja Jarmo Henriksson, joka tarjoaa SGK:n välityksellä juridista neuvontaan järjestön jäsenyhtiöille.

Nuolimaa tulkitsee osakeyhtiölain yhdenvertaisuutta käsittelevää pykälää toisin kuin Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villa, joka kirjoitti oman lausuntonsa Sipoossa sijaitsevan Golf Talma Oy:n hallitukselle, kun se halusi tietää, onko laillista antaa golfkentän pelaaville osakkaille paremmat varausoikeudet kun pelioikeuden vuokraajalle.

Kun GoGolf uutisoi asian, siitä heräsi voimakasta keskustelua. Se on ymmärrettävää, koska suurella osalla suomalaisista golfkentistä osakkeenomistajille annetaan vuokrapelioikeutettuja paremmat varausoikeudet lähtöaikoihin. Tästä syystä SGK päätti tilata oman lausunnon asiaan.

Viime vuonna alkaneen ja tänä keväänä jatkuneen golfbuumin myötä monella kentällä lähtöajat ovat olleet kortilla.

Vuokrataanko osake vai pelioikeus?

Oikeusoppineiden väliset tulkintaerot vaikuttaisivat kulminoituvan siihen, onko kyse pelioikeuden vai osakkeen vuokraamisesta. 

Villan näkemys kuului, että yhtiön hallitus ei voi päättää varausetuoikeudesta niin, että osakkeen tuottamia oikeuksia voisi käyttää eri tavalla riippuen siitä, käyttääkö niitä osakkeen omistaja vai tämän määräämä.

Villan mukaan yhtiöoikeuden näkökulmasta on ratkaisevaa se, että osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet riippumatta siitä, kuka osakkeen tuottamaa oikeutta käyttää.

Nuolimaa päätyi omassa lausunnossaan erilaiseen tulkintaan. Hänen lausunto perustuu siihen olettamaan, että kyse on pelioikeuden eikä osakkeen vuokraamisesta. Tällöin osakkeenomistajien paremmat varausoikeudet eivät riko osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatetta.

Nuolimaa nojasi lausunnossaan myös muutamaan ennakkotapaukseen, joista yksi oli Vaasan hovioikeuden päätös Laukaan Peuranka Golfia koskeneessa kiistassa vuodelta 2017.

Vaasan hovioikeus päätti tuolloin, että vuokrapelioikeutetuille voidaan antaa heikommat varausoikeudet, jos ne koskettavat tasapuolisesti jokaista osakkeenomistajaa. Siitäkin huolimatta, että se voi vähentää pelioikeuden vuokraamisesta saatavaa hintaa.

Nyt kun julkisuudessa on esitetty kahden eri oikeusoppineet vastakkaiset lausunnot, vaikuttaa vahvasti siltä, että lopullinen asia näkemyserooon saadaan vasta oikeudessa.

Se vaatii kuitenkin sitä, että joku nostaa asiasta kanteen. Tällöin edessä voi olla pitkä oikeustaistelu.

Asianajaja Jarmo Henriksson arveli aiemmin GoGolfille, että on vain ajan kysymys, kun joku taho lähtee riitauttamaan asian. Myös Villa pitää tätä hyvin mahdollisena. 

”Tuomioistuimet ottanevat aikanaan kantaa asiaan ja jos hyvin käy, niin asia etenee jollakin tapaa korkeimman oikeuden ratkaistavaksi”, Villa kertoi tiistaina GoGolfille.

Etsi luettavaa