Hyppää sisältöön

Liitto maksaa Otavamedialle miljoonan vuodessa – irtisanotulla tiedottajalla saamisia liitosta?

GolfView

Suomen Golfliiton budjetti on ensi vuonna noin 5,4 miljoonaa, kun mukaan lasketaan valtion avustukset. Siitä yli miljoona euroa menee Otavamedialle. Mediatalo tuottaa Golflehden ja vastaa ensi vuonna myös Golfliiton viestinnästä. Liitto irtisanoi viestintävastaavansa aiemmin syksyllä. Tiedottajan mukaan hänellä on edelleen liitolta saamisia.

PetriPeltonimie

Otavamedia on saanut Suomen Golfliitosta hyvän asiakkaan. Näin voi päätellä, kun lukee Golfliiton vuoden 2016 budjettiesitystä.
Golfliitto maksaa ensi vuonna Otavamedialle nimittäin yli miljoona euroa eli viidesosan budjetistaan. Summa koostuu Golflehden tekemisestä (915 000 euroa) ja viestintäpalveluista. Golfliitto on budjetoinut ensi vuodelle 164 000 euroa viestinnän ostopalveluihin, joista suuri osa menee todennäköisesti Otavamedialle.
“Budjetti (viestinnän ostopalveluista) pitää sisällään myös joitakin kehityshankkeita”, Golfliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen sanoo.
Otavamedialle maksettavaa summaa kokousmatkalta Skotlannista tavoitettu Laitinen ei muistanut lonkalta, sillä budjettiesityksen on laatinut liiton toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi.
Tavoitimme Peltoniemen samalta kokousmatkalta sähköpostitse. Hän ei kuitenkaan kertonut Otavamedian viestintäsopimuksen arvoa GoGolfille vedoten siihen, että kyseessä on liikesalaisuus.

Otavamedialle menee mainostulot

Liikesalaisuuteen vedoten Peltoniemi ei myöskään avannut GoGolfille lehtisopimukseen liittyviä asioita. Lehtisopimusta on pidetty taloudellisesti Otavamedian kannalta hyvänä ja liiton kannalta huonona.
Maksumiehen roolista huolimatta Golflehdestä on varattu Golfliitolle sen omaa tiedottamista varten vain pienehkö osuus lehden loppuosasta. Suurin osa lehden sisällöstä koostuu Otavamedian tuottamasta omasta materiaalista ja amerikkalaisen Golf Digest -lehden sisällöstä, joka käännetään suomen kielelle.
GoGolfin tietojen mukaan Otavamedia saa oman mainosmyyntinsä tuotot itselleen. Lehden mainosmyynnistä ei näyttäisi myöskään budjettiesityksen mukaan kertyvän Golfliitolle tuloa. Tähänkään asiaan emme saaneet Golfliitolta vahvistusta.
GoGolfin tietojen mukaan liitto saa kuitenkin lehdestä käyttöönsä viidestä kuuteen sivua ilmoitustilaa, joita se voi tarjota esimerkiksi yhteistyökumppaneilleen.

Lehtimaksu kattaa jakelun ja painon

Golfliitolta perimällään noin 900 000 euron lehtimaksulla ja mainosmyynnin tuloilla Otavamedian pitää kattaa lehdenteon kustannukset eli sisällön tekeminen sekä paino- ja postituskulut.
Yhteistyösopimus vaikuttaa Otavamedian näkökulmasta loistavalta, sillä GoGolf laskelmien mukaan Golfliiton Otavamedialle maksamalla lehtimaksulla mediatalo pystyy kattamaan lehden postitus- ja painokulut.
Käytännössä Otavamedia saa siis puoli-ilmaiseksi yli 140 000 ihmisen maksuvoimaisen kohderyhmän, joka kiinnostaa mainostajia.
Lehtien perusteella mainosmyynti näyttääkin vetävän hyvin, mikä ei yllätä, sillä kiinnostavan kohderyhmän lisäksi Golflehden ja Golf Digestin sulautumisen myötä Suomen golflehtimarkkinoilta poistui kilpailu lähes kokonaan.
Ei siis ihme, että Otavamedian toimitusjohtaja Pekka Harju hyrisi tyytyväisyyttään Otava-konsernin vuoden 2014 vuosikertomuksessa. Siinä hän kuvasi lehtien sulautumista menestystarinaksi.
“Tämä on hyvä osoitus siitä, että pienellä markkinalla rajalliset resurssit pitää yhdistää, jotta voimme tarjota lukijoillemme parasta mahdollista laatua”, Harju kirjoitti.

Laitinen ei kommentoi sopimusta

Kysyimme puheenjohtaja Timo Laitiselta, kuinka hyvänä hän pitää Otavamedian ja Golfliiton välistä lehtisopimusta taloudellisesti, mutta hän ei halunnut ottaa siihen kantaa, koska ei ole ollut siitä sopimassa.
“Lehti on minusta hyvä. Paljon parempi kuin vanhat kaksi lehteä”, Laitinen sanoi.
Vanhoilla lehdillä Laitinen viittasi konkurssiin menneen Susamurun ja Viestintä Tarmion tekemiin Golflehtiin.
Lehtisopimuksen Otavamedian kanssa neuvottelivat edellinen puheenjohtaja Antti Peltoniemi ja toiminnanjohtaja Petri Peltoniemi.
Kysyimme myös Petri Peltoniemeltä sitä, kuinka hyvänä hän pitää lehtisopimusta Golfliitolle taloudellisessa mielessä, mutta hän jätti kysymykseen  vastaamatta.

Viestintävastaavan irtisanomisessa mutkia matkassa

Golfliiton ja Otavamedian yhteistyö syvenee ensi vuonna, kun Otavamedia ottaa hoitaakseen Golfliiton viestinnän.
Liitto on  budjetoinut viestinnän ostopalveluihin ensi vuodelle 164 000 euroa. Aiempina vuosina Golfliitto on käyttänyt budjetin perusteella viestinnän ostopalveluihin noin 30 000 euroa vuodessa sen lisäksi, että se on maksanut palkkaa viestintävastaavalle.
Aiemmin syksyllä Golfliitto antoi tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vedoten lähtöpassit viestintävastaavalleen. GoGolfin tietojen mukaan irtisanomisessa on mutkia matkassa.
Irtisanottu viestintävastaava Tero Parkkinen ei haluaisi kommentoida keskeneräistä asiaa julkisuudessa. Hän kuitenkin muotoilee GoGolfille, että irtisanominen ei sujunut liiton puolelta kaikkein tyylikkäimmällä tavalla. Hänen mukaansa saamatta on jäänyt muun muassa työehtosopimuksen mukaisia ylityö- ja lomarahoja.
Puheenjohtaja Timo Laitinen kommentoi GoGolfille, että liitto ei ole yhdessäkään riidassa osapuolena. “En liiton henkilöstön asioita julkisuudessa kommentoi, mutta minun tiedossa ei ole yhtään kannetta missään valtakunnan oikeusistuimessa”, Laitinen kertoo.
Laitisen mukaan uusi sopimus on vanhaan malliin nähden “vertailtavilta osin kustannusneutraali”.
“Viestintä on erityinen painopiste, johon meidän pelaavat jäsenemme toivovat erityisen voimakasta panostusta”, Laitinen sanoo.
Ulkoistuksen myötä Golfliitto saa pienen kustannussäästön palvelinkuluissa, sillä uuden sopimuksen myötä Otavamedialle kuuluu myös Golf.fi-sivuston ylläpito. Budjettiesityksen mukaan tällä on ensi vuodelle hieman yli 10 000 euron säästövaikutus.

Etsi luettavaa