Hyppää sisältöön

Timo Karvinen opettaa: ”Dynaamisen lie-kulman vaikutus lyöntiin”

Timo Karvinen on suomalainen huippuvalmentaja

Dynaamisella lie-kulmalla tarkoitetaan mailan varren kulmaa maahan nähden osumahetkellä. Maila on suunniteltu tiettyyn kulmaan, joten sitä tulisi käyttää optimaalisella tavalla. Tällä viikolla tarkastellaan svingin muuttujia jotka vaikuttavat osumahetken mailan asentoon.

Lyönnin aikana on useita muuttujia jotka vaikuttavat mailan dynaamiseen liekulmaan. Analysoitaessa svingiä olen usein törmännyt päätökseen, aiheuttaako mailan lie-kulma asioita pelaajan svingissä vai päinvastoin. Pelaajan, varren ja lie-kulman optimaalinen yhteistoiminta mahdollistaa puhtaan osuman sweetspottiin toistettavasti. Mailan oikea liekulma vaikuttaa lavan asentoon ja sweetspotin sijaintiin. Eli käytännössä lyöntien tarkkuuteen, pituuteen ja toistettavuuteen.

Mailan kulkusuunta

Jos mailan kulkusuunta poikkeaa merkittävästi kohdelinjasta, se nostaa kämmenet korkeammalle osumassa. Sisältä ulos lyövillä kädet nousee korkeammalle osuma-alueella kun taas yläasennosta alkaen ulkoa sisälle lyövillä kädet irtoaa kropasta ja nostaa ne osumassa korkeammalle.

Hyvien rautalyöjien liekulma osumassa on lähellä mailan suunniteltua kulmaa. Omassa valmennuksessani haluan liekulman keskiraudoilla Trackmanilla mitattuna mailan liekulman ja 2 astetta flätimmän väliin. Oiva harjoite neutraaliin mailan kulkusuuntaan on tunne jossa käsien liike jatkuu osuman jälkeen selvästi kohdelinjan sisäpuolelle. Jos pelaajan rannekulmat toimii oikein pallon lähtösuunta on kohdelinjan suuntainen.

Vartalon tasapaino – käytä maata apuna

Jos kehon painopiste siirtyy kesken lyönnin kohti palloa, joutuu pelaaja korjaamaan liikkeen nostamalla käsiä korkeammalle. Tämä tapahtuu helposti driverilla lujaa lyötäessä. Mailan lie-kulman 45 astetta sijaan tour pelaajien keskiarvo osumassa on 52 astetta. Tämä johtuu keskivartalon suoristumisesta joka puolestaan nostaa käsiä osumassa korkeammalle. Jos vartalon tasapaino järkkyy rautalyönneissä tulisi pelaajan harjoitella miten saada voimaa maasta. Tästä löydät erillisen aiemmin julkaistun artikkelin,

On hyvä muistaa, että golflyönti on dynaaminen liike. Mailan dynaaminen liekulma on usein seurausta svingin aikana tapahtuvista liikkeistä. Harjoittelemalla oikeanlaisia asentoja jotka ovat hyvän dynaamisen lie-kulman tunnusmerkkejä ei yleensä johda haluttuun lopputulokseen. Toistettaviin lyönteihin päästään asiantuntevan valmennuksen ja hyvän mailansovituksen keinoin.

Mailansovituksessa fittaajan tulee ymmärtää svingin dynamiikan merkitys ja valmentajan tulee ymmärtää pelaajan pelin tarpeet fittausta hyödyntäen.

Etsi luettavaa