Hyppää sisältöön

Seksuaalinen häirintä ei ole vierasta golfissakaan: ”Ilmiön näkyväksi tekeminen on todella tärkeää”

SUEKin tutkimuksen mukaan seksuaalista häirintää esiintyy myös kilpagolfissa.

Ensin huonot uutiset: golfissa tapahtuu seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää. Hyvä uutinen ikävässä ilmiössä on se, että SUEKin laajassa koko urheilukenttää koskevassa kyselytutkimuksessa ei tullut ilmi vakavia häirintätapauksia golfin osalta.

Golfissa tapahtuu seksuaalista ja sukupuoleen kohdistuvaa häirintää. Asia ilmenee Suomen eettisen urheilun keskuksen SUEKin tänään julkaisemassa tutkimuksessa, joka käsittelee sukupuoleen perustuvaa häirintää suomalaisessa kilpaurheilussa.

Yleisesti ottaen hyvä uutinen kaikkia urheilulajeja käsittävässä tutkimuksessa on kuitenkin se, että seksuaalinen tai sukupuoleen kohdistuva häirintä ei ole urheilussa sen yleisempää kuin yhteiskunnassa ylipäätään.

Toisaalta SUEKin tutkimuksen vastaava tutkija Annukka Lahti totesi tänään Helsingin Sanomille, että ”jos naisista noin joka kolmas ja miehistä noin joka viides kokee seksuaalista häirintää, niin jotakin tälle häirinnälle pitäisi tehdä.”

SUEKin tiedotteessa Lahti korostaa, että esimerkiksi jo epäasialliseen vitsailuun ja ”läpän heittoon” pitää puuttua matalalla kynnyksellä.

”Puuttuminen luo turvallisen toimintaympäristön, jossa osoitetaan konkreettisesti, että häirintää ei suvaita. Vastaajat kokivat puuttumisen keskeisenä keinona häirinnän torjumisessa. Ympäristössä, jossa häirintään puututaan, jokainen pystyy käyttämään resurssinsa olennaiseen, itse urheiluun”, Lahti sanoo.

Naisurheilijoita vähätellään selvästi miehiä useammin

Yksi sukupuolisen häirinnän ilmenemismuoto on kykyjen ja ominaisuuksien väheksyminen ja kyseenalaistaminen sukupuolen perusteella. Tällaista häirintää oli viiden vuoden aikana kokenut joka viides nais- mutta vain joka viideskymmenes miesurheilija.

Tutkimuksen mukaan fyysistä seksuaalista häirintää oli kokenut neljä prosenttia naisista ja prosentti miehistä. Seksuaalisen painostuksen kohteeksi oli joutunut 70 ja raiskauksen tai sen yrityksen kohteeksi 14 urheilijaa.

Yksittäisistä lajeista erottui edukseen suunnistus, jossa seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on muita lajeja harvinaisempaa. Sen sijaan jääkiekossa, salibandyssä, jalkapallossa ja pesäpallossa häirintä on tutkimuksen mukaan yleisempää kuin muissa lajeissa.

”Häirinnän kokemisen riskiä lisäsivät naissukupuoli, nuori ikä ja korkealla tasolla kilpaileminen. Seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän kokemisen riskiä lisäsivät myös seksuaalivähemmistöön, kielivähemmistöön, uskonnolliseen vähemmistöön tai etniseen vähemmistöön kuuluminen”, tutkimuksessa.

Noin 50 golfaria vastasi kyselyyn

Tutkimusraportti käsittelee aineistoa kokonaisuutena, eikä siinä vertailla yksityiskohtaisia tuloksia lajien välillä, koska vastausprosentit ja määritelmä kohderyhmänä olevista lisenssikilpaurheilijoista eroavat lajeittain.

Halutessaan lajiliitoille annettiin mahdollisuus avata lajikohtaisia tuloksia tarkemmin – paitsi jos vastaajien määrä jäi alle sadan. Tätä perustellaan paitsi yksityisyyden suojalla myös tutkimustulosten luotettavuudella: alle sadan otantaa ei pidetty riittävän suurena lajikohtaisten yleistyksien tekemiseen.
Toiminnanjohtaja Juha Korhonen kertoi GoGolfille, että mitään vakavia häirintätapauksia ei SUEKin tutkimuksessa golfissa tutkimuksessa ilmennyt.

Golfissa kysely lähetettiin lähes 500:lle aktiivisesti vähintään valtakunnallisella tasolla kilpailevalle 16–30-vuotiaalle amatööri- ja ammattilaispelaajalle. Vastaukset saatiin 53 pelaajalta. Kaikkiaan tutkimukseen vastasi noin 9 000 urheilijaa.

Golfliitto avasi tiedotteessa tutkimustuloksia kuitenkin sen verran, että viiden viimeisen vuoden aikana muutama pelaaja oli kokenut lievää seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Yleisin seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvan häirinnänmuoto on puhe tai sanallinen häirintä, mikä on linjassa tutkimusraportin kokonaisuuden kanssa.

”Mitään vakavaa ei golfin kohdalta onneksi ilmennyt”, Korhonen toteaa.

Valtaosa tapauksista on tutkimuksen perusteella toisen urheilijan tekemää, näin myös golfissa. Häirintä on yleisintä 16–20-vuotiaiden ikäryhmässä.

”Se on ollut sellaista sporttiin kuuluvaa miehistä puhetta, mistä ei olla vieläkään päästy eroon. Ei ehkä tajuta sitä, että se saattaa loukata jotain kovastikin”, Korhonen muistuttaa.

Golfille laaditaan vastuullisuusohjelma

Yleisesti seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää ovat toteuttaneet nuoret miehet. Enimmäkseen häirintä on tapahtunut sanallisesti sekä kasvokkainen että sosiaalisessa mediassa.

”Huolestuttavaa ilmiössä on se, että vastaajissa oli useita alaikäisiä”, Golfliiton lähettämässä tiedotteessa todetaan.

Golfliiton johto suhtautuu tuloksiin vakavasti. 

”Jokaisen pelaajan täytyy pystyä tuntemaan olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi lajin parissa toimiessaan. Tehostamme ennaltaehkäisevää työtä toimintamme eri osa-alueilla, ja teemme ilmiötä näkyväksi koko toimialalla”, Golfliiton puheenjohtaja Hanna Hartikainen kertoi tiedotteessa.

Virtuaalinen sääntötesti pelaajille

Tutkimuksen pohjalta Golfliitto ryhtyy konkreettisiin toimiin seksuaalisen ja sukupuoleen kohdistuvan häirinnän kitkemiseksi kilpailutoiminnassa. Korhonen korostaa tässä viestinnän ja koulutuksen merkitystä.

Yksi konkreettinen esimerkki tästä on se, että ensi vuodesta lähtien Golfliitto velvoittaa kaikkia liiton kansallisia kiertueita pelaavia pelaajia tekemään virtuaalisen sääntötestin, jossa on myös osio häirinnästä, sen tunnistamisesta ja siitä kertomisesta.

Testi uusitaan vuosittain, kun kilpailutoiminta alkaa. Kilpailuihin osallistuminen edellyttää sääntötestin täyttämistä.

Yhteistyötä tehdään myös Suomen PGA:n kanssa, jotta sana siitä, ettei häirintä ole hyväksyttävää leviäisi mahdollisimman laajasti.

”Häirintään ja epäasialliseen käytökseen on oltava nollatoleranssi, ja toimenpiteiden tulee kauttaaltaan vaikuttaa koko golftoimialalla. PGA sitoutuu aktiivisesti tuomaan ilmiötä esiin omille sidosryhmilleen”, PGA:n toiminnanjohtaja Teemu Laakso toteaa tiedotteessa.

Kissa nostetaan pöydälle myös liiton tarjoamissa koulutuksissa valmentajille ja tuomareille.

Etsi luettavaa