Hyppää sisältöön

Eroon pökäleistä? Jo yli 40 000 suomalaista haluaa harventaa valkoposkihanhikantaa

Hanhen kakka aiheuttaa närää golfarien keskuudessa. Kuvassa on kanadanhanhipariskunta

Valkoposkihanhikannan rajoittamiseen tähtäävä kansalaisaloite on menossa heittämällä läpi. Golfkentillä EU:n suojelemat hanhet ja etenkin niiden ulosteet ovat epämukavuustekijä.

MISSÄ ISO NURMIALUE, siellä valkoposkihanhia. Ei siis ihme, että valkoposkihanhet ovat sangen tuttu näky myös golfkentillä.

Viimeisten vuosien aikana lintukanta on kasvanut, eikä se ole enää uhanalainen laji. Birdlife Suomen syyslaskentojen perusteella valkoposkihanhien kanta on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kannan kasvamisen myötä hanhet ovat aiheuttaneet haittaa pelloilla, puistoissa ja golfkentillä.

Toukokuun alussa valkoposkihanhikannan rajoittamisen puolesta jätettiin kansalaisaloite, joka on vajaassa kolmessa viikossa kerännyt jo yli 40 000 nimeä. Mikäli 50 000 ihmistä allekirjoittaa aloitteen, se etenee eduskunnan käsiteltäväksi.

Aloitteen eteneminen Arkadianmäelle on käytännössä jo varmaa, sillä aikaa nimien keräämiseen on vielä viisi kuukautta jäljellä. Tätä vauhtia vaadittava määrä nimiä on täynnä jo kesäkuun alussa. 

Se ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että hanhikantaa ruvettaisiin harventamaan.

KANSALAISALOITTEEN LÄPIMENOA eduskunnassa vaikeuttaa se, että valkoposkihanhi on EU:n suojelema rauhoitettu laji. Aloitteessa ei kuitenkaan haeta sen muuttamista riistalinnuksi, vaan ainoastaan mahdollisuutta kannan harventamiseen.

Tarkalleen ottaen aloitteessa vaaditaan, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tarvittavat lakimuutokset, jotta valkoposkihanhen rajoitettu metsästys voidaan ottaa osaksi hanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien haittojen torjuntaa.

Jukka Kirjavainen, joka on yksi aloitteen tekijöistä, perusteli aloitetta aiemmin Helsingin Sanomille seuraavasti: ”Tavoitteena ei ole mikään metsästysöyhötys vaan ylikasvaneeseen hanhipopulaatioon ja sen aiheuttamiin haittoihin puuttuminen.”

Haittoja valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet myös Etelä-Suomen golfkentillä. Hanhet ja niiden peräaukostaan pyöräyttämät virheät pötkylät ovat aiheuttaneet harmia paitsi pelaajille myös kentänhoitajille, vaikka pääasiassa nurmea sisältävä uloste hajoaa luontoon nopeasti. Hanhet nimittäin ulostavat sangen runsaasti.

Kentänhoitajien kädet on kuitenkin sidottu valkoposkihanhien edessä, sillä ilman viranomaisten erityislupaa hanhia ei saa edes pelotella pois kentältä. Eikä pelottelu välttämättä auta pitkäksi aikaa, sillä hanhet tuppaavat palaamaan mutustelemaan nurmea myöhemmin samaan paikkaan.

Onni onnettomuudessa on se, että valkoposkihanhen uloste ei aiheuta terveyshaittaa ihmiselle nurmikoiden normaalissa virkistyskäytössä.

GOLFAREILLE HANHENKAKKA on siis ennen kaikkea epämukavuustekijä, mutta maanviljelijöille hanhet aiheuttavat taloudellista vahinkoa, sillä niille kelpaa ravinnoksi ruohon lisäksi myös viljanoraat ja vilja.

Kansalaisaloitteen mukaan valkoposkihanhien aiheuttamista vahingoista maksettiin vuonna 2018 noin 1,1 miljoonaa euroa korvauksia viljelijöille. Kannan  kasvun myötä korvaussummien määrä lienee kasvussa.

Tässä piilee myös mahdollisuus aloitteen läpimenolle eduskunnassa, sillä hanhien pelloilla aiheuttamat tuhot voivat nimittäin mahdollistaa poikkeuksen EU-asetukseen, jossa valkoposkihanhien kaikentyyppinen tahallinen pyydystäminen, hallussapito ja tahallinen tappaminen on kielletty. Poikkeus on aloitteentekijöiden mukaan mahdollista esimerkiksi viljelykasveille ja muulle omaisuudelle koituvan vakavan vahingon estämiseksi, mikäli se ei uhkaa lajin olemassaoloa.

Kannan kasvun myötä lajin olemassaolon ei pitäisi olla uhattuna, sillä aiemmin uhanalainen laji on nyt elinvoimainen.

Jos siis haluat vähentää vihreiden pökäleiden määrää golfkentällä, kannattaa käydä allekirjoittamassa kansalaisaloite. Aloitteen läpimeno takaa sen, että se menee eduskunnan käsittelyyn.

Asia sapettaa suomalaisia siinä määrin, että on mielenkiintoista nähdä, millaisen päätöksen eduskunta asiassa tekee. Mitä enemmän nimiä aloite kerää, sitä vahvempi viesti päättäjille menee siitä, että hanhikantaa on syytä ruveta rajoittamaan.

Kansalaisaloitteen löydät täältä.

Etsi luettavaa