Hyppää sisältöön

Entinen toiminnanjohtaja korvaa aiheuttamansa vahingot SGK:lle ja FGMA:lle – yhdistysten hallitukset eivät tee tutkintapyyntöä taloudellisista väärinkäytöksistä

KUVA: GETTY IMAGES

Kaksi suomalaista golfjärjestöä ovat sopineet rahalla yhdistysten entisen toiminnanjohtajansa taloudellisten väärinkäytösten aiheuttamat vahingot. Tutkintapyyntöä järjestöt eivät tee, ellei yhdistysten vuosikokouksissa syksyllä näin päätetä.

Suomen Golfkentät ry:n ja Finnish Golfmanagers Associationin ovat tehneet sovintosopimuksen yhdistysten entisen toiminnanjohtaja Antti Hiltusen kanssa.

Sopimuksen mukaan Hiltunen maksaa taloudellisista väärinkäytöksistään aiheuttamansa vahingot takaisin kertakorvauksena. Golfyhdistysten hallitukset eivät tee asiasta tutkintapyyntöä poliisille.

SGK:n hallituksen puheenjohtajan Jarmo Turtiaisen mukaan kertakorvaus on jo suoritettu. Kyse on yhdistysten koko huomioiden merkittävästä summasta.

Yhdistyksillä on tosin mahdollisuus tehdä tarvittaessa vielä tutkintapyyntö Hiltusen toiminnasta, mikäli niiden vuosikokoukset niin päättävät. FGMA:n vuosikokous pidetään lokakuun lopussa ja SKG:n marraskuun alussa.

Sekä SGK:n Turtiainen että FGMA:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Palmunen sanovat, että yhdistysten hallitukset tulevat suosittelemaan vuosikokouksessa jäsenistölle, ettei tutkintapyyntöä tehtäisi.

Turtiainen näkee, että tutkintapyynnön tekeminen aiheuttaisi lähinnä huonoa julkisuutta golfalalle. Hän perustelee asiaa myös sillä, ettei taloudellisista epäselvyyksistä ole kärsineet ulkopuoliset tahot.

Turtiaisen mukaansa se, ettei asiasta tehdä tutkintapyyntöä, on käyty läpi juristien kanssa.

”Lopullisen päätöksen tekee yhdistysten vuosikokous”, hän kuitenkin korostaa.

Merkittävä summa, jota ei julkaista 

Vyyhti alkoi purkautua vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä, kun huomattiin, etteivät lukujen suhteen kaikki ole kunnossa. Tuolloin toiminnanjohtaja myös hyllytettiin tehtävistään.

Yhdistykset teettivät sen jälkeen yhdessä erityisen tarkastuksen, joka keskittyi niiden taloudenpitoon vuodesta 2018 lähtien. Hiltunen aloitti yhdistysten toiminnanjohtajana vuoden 2018 alussa.

Turtiainen kertoo GoGolfille, että taloudelliset epäselvyydet alkoivat jossain määrin vuonna 2020 ja kasvoivat vuonna 2021. 

Turtiaisen mukaan merkittävää ja parin vuoden ajan jatkunutta taloudellista väärinkäytöstä ei ollut huomattu aiemmin, koska entinen toiminnanjohtaja oli toimittanut hallituksille virheellisiä raportteja. Hän myös sysäsi vastuuta SGK:n käyttämän tilitoimiston harteille.

”Sanotaan niin, että tilitoimisto ei ollut tehnyt hallitukselle huomautusta. Siinä on ollut pieni tilitoimiston kömmähdys. Nyt ollaan saatu asia järjestykseen ja päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä”, Turtainen sanoo.

Vahinkojen määrää ja korvauksen summaa yhdistykset eivät kerro.

S

”Olemme sopineet keskenämme, että tarkkaa summaa emme julkaise”, Turtiainen kertoo.

Yhdistykset eivät myöskään kerro yksityiskohtia siitä, kuinka entinen toiminnanjohtaja taloudelliset väärinkäytökset teki.

Suurempi kärsijä yhdistyksistä oli SGK, jolle aiheutui epäselvyyksien takia maksuvaikeuksia. Turtiaisen mukaan yhdistyksen vuosibudjetti on noin 150 000 euroa.

Entisen toiminnanjohtajan maksama korvaussumma perustuu selvitykseen ja kirjanpitoon.

Palmunen kertoo, että summaa on jonkin verran soviteltu. Hänen mukaansa tämä johtuu siitä, että kaikkien kulujen osalta ei pystytä tarkkuudella selvittämään rahan kulkua ja sitä, ovatko kulut kuitenkin kuuluneet yhdistykselle.

”Hän on korvannut selkeitä vahinkoja. Tarkastuksen tekeminen on lisäkustannus, jonka hän on myös korvannut”, Turtiainen sanoo.

Tarkastuksen suoritti ja siihen liittyvän selvityksen laati KHT-tilintarkastaja Pasi Puranen. Palmusen mukaan selvitys ilman liitteitä on noin 40 sivua pitkä, eikä sitä tulla antamaan ulkopuolisille.

Alkuun jatketaan ilman toiminnanjohtajaa

Turtiaisen mukaan entisen toiminnanjohtajan maksama kertakorvaus mahdollistaa sen, että SGK pystyy jatkamaan nyt toimintaansa puhtaalta pöydältä.

Hiltusen hyllyttämisen jälkeen yhdistys on ollut ilman toiminnanjohtajaa.

”Ensi vaiheessa ei ole tarkoitus palkata toiminnanjohtajaa. Molemmat tarvitsevat kuitenkin jonkin hoitamaan juoksevia asioita. Onko se päätoiminen ja yhteinen, niin se on tulevien aikojen asia”, Turtiainen sanoo.

Entä mikä on tarinan opetus?

”Se opettaa yhdistyksiä olemaan entistä tarkempia ja vaikka kyse on vapaaehtoistyöstä, niin vastuuta täytyy kohdistaa enemmän eri henkilöille”, Turtiainen näkee.

Etsi luettavaa